Press "Enter" to skip to content

VakO 4095/2004: Oliko myöhästymiseen ollut laissa tarkoitettu painava syy, jolloin valituskirjelmä olisi pitänyt ottaa käsiteltäväksi?

Muutoksenhakija A oli hakenut työkyvyttömyseläkettä, mutta Kirkkohallitus hylkäsi hakemuksen, jolloin A haki päätökseen muutoksenhakua. A:n olisi pitänyt lähettää Kirkon keskusrahastolle, mutta hän toimitti sen virheellisesti Valtiokonttoriin. Valtiokonttori siirsi kirjelmän Kirkon keskusrahastolle, jonne se saapui myöhässä. Asiassa oli kysymys siitä, oliko myöhästymiseen ollut laissa tarkoitettu painava syy, jolloin valituskirjelmä olisi pitänyt ottaa käsiteltäväksi. Vakuutusoikeus katsoi, että koska valituskirjelmä oli kuitenkin toimitettu ajoissa toiseen työeläkelaitokseen, myöhästymiseen oli ollut laissa tarkoitettu painava syy.

VakO 4095/2004

Asianumero: 4095/2004
Päätöksen antaja: VakO
Päätöksen antopäivä: 21.12.2004

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Muutoksenhakijan olisi pitänyt toimittaa valituskirjelmänsä Kirkon keskusrahastolle 5.3.2004 mennessä, mutta hän toimitti sen Valtiokonttoriin 3.3.2004. Valtiokonttori siirsi kirjelmän Kirkon keskusrahastolle, jonne se saapui 8.3.2004. Vakuutusoikeus totesi valituksen saapuneen myöhässä, mutta koska valituskirjelmä oli saapunut toiseen työeläkelaitokseen määräajassa, vakuutusoikeus tutki valituksen katsoen, että myöhästymiseen oli ollut laissa tarkoitettu painava syy.

 

Esitiedot

 

A oli hakenut työkyvyttömyyseläkettä. Kirkkohallitus hylkäsi hakemuksen 28.3.2003 antamallaan päätöksellä. A haki muutosta päätökseen, mutta valtion eläkelautakunta hylkäsi A:n valituksen 21.1.2004 antamallaan ja 28.1.2004 postittamallaan päätöksellä.

 

Evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain mukaiset ensimmäisen asteen päätökset ja valitusmenettelyssä annetut eläkelaitoksen lausunnot on annettu 31.12.2003 saakka Kirkkohallituksen nimissä ja 1.1.2004 alkaen Kirkon keskusrahaston nimissä.

 

Muutoksenhaku vakuutusoikeudessa

 

A haki muutosta valtion eläkelautakunnan päätökseen vaatien työkyvyttömyyseläkkeen myöntämistä. A toimitti valituskirjelmänsä Valtiokonttoriin, jonne se saapui 3.3.2004. Valtiokonttori toimitti valituskirjelmän edelleen Kirkon keskusrahastolle, jonne se saapui 8.3.2004. Valitusajan viimeinen päivä oli ollut 5.3.2004.

 

Vakuutusoikeuden ratkaisu

 

Vakuutusoikeus tutki A:n valituksen.

 

Vakuutusoikeuden perustelut 

 

Valtion eläkelautakunnan antama päätös on 28.1.2004 annettu postin kuljetettavaksi A:n ilmoittamalla osoitteella varustettuna. Koska muuta ei ole näytetty, A:n on katsottava saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä viimeksi mainitun päivän jälkeen eli 4.2.2004. Valtion eläkelautakunnan päätökseen liitetyn valitusosoituksen mukaan valituskirjelmä olisi pitänyt toimittaa Kirkon keskusrahastolle 30 päivän kuluessa 4.2.2004 jälkeen eli viimeistään 5.3.2004. Valituskirjelmä on kuitenkin saapunut Valtiokonttorille 3.3.2004, josta se on toimitettu Kirkon keskusrahastolle, jonne se on saapunut 8.3.2004 eli valitusajan kuluttua umpeen.

 

Koska valituskirjelmä kuitenkin on toimitettu ajoissa toiseen työeläkelaitokseen, vakuutusoikeus katsoo, että myöhästymiseen on ollut laissa tarkoitettu painava syy.

 

Lainkohdat

 

Evankelis-luterilaisen kirkon eläkelaki 7 §, 7 a § ja 7 b § 2 mom.

 

Vakuutusoikeuslaki 16 § 1 mom.

 

Hallintolainkäyttölaki 29 §

 

Osasto

 

3

Lainkohdat

KiEL 7 §, KiEL 7 a §, KiEL 7 b § 2 mom. Vakuutusoikeuslaki 16 § 1 mom. Hallintolainkäyttölaki 29 §