Press "Enter" to skip to content

Turun HAO 24.01.2003: Voitiinko terveyskeskuslääkärin antamasta lääkärintodistuksesta A, jonka mukaan valittaja oli sairauden johdosta työkyvytön, periä maksu?

Asiassa oli kysymys siitä, voitiinko terveyskeskuslääkärin antamasta lääkärintodistuksesta A, jonka mukaan valittaja oli sairauden johdosta työkyvytön, periä maksu.

 

Jotta valittaja sai sairautensa hoitoon tarvitsemansa sairausloman, lääkärintodistus oli tarpeellinen. Koska lääkärintodistus oli siten valittajan hoitoon liittyvä todistus, hallinto-oikeus poisti valittajan maksettavaksi määrätyn maksun.

Turun HAO 24.01.2003

Diaarinumero: 01032/02/4720
Antopäivä: 24.01.2003
Taltio: 03/0015/2

 

Oikeuskysymyksenä asiassa oli, voitiinko terveyskeskuslääkärin antamasta lääkärintodistuksesta A, jonka mukaan valittaja oli sairauden johdosta työkyvytön, periä maksu.

 

Asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaan maksua ei saa periä kansanterveystyössä hoitoon liittyvästä todistuksesta.

 

Asiakasmaksulakia koskevan hallituksen esityksen mukaan hoitoon liittymättömiä todistuksia ovat esimerkiksi erilaiset terveystodistukset, joita tarvitaan työpaikkaa, virkaa tai ajokorttia haettaessa. Asiakasmaksuasetusta koskevan valtioneuvoston esittelymuistion mukaan maksuton todistus on esimerkiksi lääkärissä käynnin yhteydessä annettu todistus sairausloman tarpeesta. Sairausvakuutuslain mukaan sairaanhoitona korvattavaan hoitoon luetaan sairausloman saamiseksi tarpeellinen lääkärintodistus.

 

Lääkärintodistus oli tarpeellinen, jotta valittaja sai sairautensa hoitoon tarvitsemansa sairausloman. Lääkärintodistus oli siten valittajan hoitoon liittyvä todistus, joten hallinto-oikeus poisti valittajan maksettavaksi määrätyn maksun.

 

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 1 §
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 5 § 1 kohta
Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 23 §
Sairausvakuutuslaki 5 §

 

KHO:n päätös 20.6.2005 taltionumero 1512. Hakemus hylätään.