Tuki- ja liikuntaelinkivut ja työkyvyttömyyseläke

Tuki- ja liikuntaelinkipu voi olla yhteydessä työkyvyn heikentymiseen. Työkyvyttömyyden riski voi olla erilainen riippuen siitä, onko hakijalla pelkkä kipuoire vai poteeko hän kivun lisäksi myös masentuneisuutta tai muita oireita, kuten uniongelmia.