Vuonna 2018 siirtyi ennätysmäärä nuoria työkyvyttömyyseläkkeelle mielenterveyden häiriöiden vuoksi. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi 8124 Suomessa asuvaa henkilöä. Melkein kolmannes eli 2610 henkilöä vuonna 2018 mielenterveyden häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneistä oli alle 30-vuotiaita.

Työkyvyttömyyseläkettä voi saada, jos työkyky on heikentynyt sairauden, vian tai vamman vuoksi vähintään vuoden ajan. Työkyvyttömyyseläkettä hakevan henkilön tulee olla enintään 17-vuotias, mutta ei vielä vanhuuseläkeiässä. 

Työkyvyttömyydelle on kolme erilaista määritelmää. Jos työkyky on alentunut 60-prosenttisesti, voi saada täyden työeläkkeen. Osatyökyvyttömyyseläkkeen voi saada, jos työkyky on alentunut 40 prosenttia. Lisäksi yli 60-vuotiaiden osalta voi koskea ammatillinen työkyvyttömyys.

Yksityisen sektorin työkyvyttömyyseläkkeet myönnetään yleisen työkyvyttömyyden perusteella, kun taas julkisella sektorilla työkyvyttömyyseläke myönnetään ammatillinen työkyvyttömyyden perusteella.

Nuori työkyvyttömyyseläkkeen hakijana

Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää alle 20-vuotiaalle vasta silloin, kun hänen mahdollisuutensa ammatilliseen kuntoutukseen on selvitetty.

Yleinen työkyvyttömyyden peruste nuorten aikuisten joukossa on mielenterveyden häiriöt, jotka kattavat noin 70 prosenttia kaikista 18–34-vuotiaiden työkyvyttömyyseläkkeistä.

On havaittu, että vuoden 2008 jälkeen työkyvyttömyyseläkettä saavien nuorien osuus on lisääntynyt. Samaan aikaan myös nuoren kuntoutusrahaa saaneiden nuorten osuus on kasvanut.

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä on lykännyt nuoren kuntoutusraha. Sairauden ja vamman luonne määrittelevät usein sitä, siirtyvätkö nuoret kuntoutusrahan päättymisen jälkeen työkyvyttömyyseläkkeelle tai muiden etuuksien saajaksi.

 76 näyttökertaa