Press "Enter" to skip to content

TELK/939/3000/2012: A:lla ei ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen, kun A:lla oli käsi-ihottumaa, ihon kroonista märkimistä, tuki- ja liikuntaelinkipuja sekä sydänoireita

A oli 45-vuotias hierojakoulutuksen saanut yrittäjä. Hän oli hakenut osatyökyvyttömyyseläkettä, sillä hänellä oli käsi-ihottumaa, ihon kroonista märkimistä  sekä tuki- ja liikuntaelinkipuja ja sydänoireita.

 

TELK katsoi, että alle 60-vuotiaan yrittäjän työkykyä arvioitaessa ei painoteta työkyvyttömyyden ammatillista luonnetta. Siten A:n työkykyä ei voitu arvioida yksin hierojan työhön, vaan hänen työkykyään arvioidaan kaikkiin niihin työtehtäviin, joita häneltä voidaan kohtuudella edellyttää. TELKin mukaan hankalista oireistaan huolimatta A:lla oli arvioitava olevan työkykyä jäljellä hänen terveydentilalleen sopivaan työhön. 

TELK/939/3000/2012

Asianumero: TELK/939/3000/2012
Päätöksen antaja: TELK
Päätöksen antopäivä: 26.9.2012

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

TELK hylkäsi A:n valituksen, jossa hän vaati osatyökyvyttömyyseläkkeen myöntämistä.

 

A on 45-vuotias hierojakoulutuksen saanut yrittäjä. Hän on toiminut hierojana perustamassaan hieronta-alan yrityksessään vuodesta 1999 alkaen. Aikaisempaa työkokemusta hänellä on muun muassa tarjoilijana ja ravintohuollon huoltomiehenä.

 

A:n työkykyä on pääasiallisesti heikentänyt käsi-ihottuma. A:lla on esiintynyt atooppista ihottumaa lapsuudesta lähtien ja vuodesta 1999 alkaen käsi-ihottumaa, jonka on katsottu pohjautuvan osin atooppiseen ja osin mekaaniseen ärsytysihottumaan. Käsissä ja ranteissa on esiintynyt ihon kroonista märkimistä sekä halkeilemista ja oireita ovat hankaloittaneet mekaaninen rasite kuten pesu ja hanskojen käyttö. Iho-oireiden hoito ja seuranta ihotautien poliklinikalla jatkuu. Lisäksi A:lla on esiintynyt tuki- ja liikuntaelinten kipuja sekä sydänoireita. Näiden sairauksien osalta ei kuitenkaan ole todettu merkittäviä työkykyyn vaikuttavia sairauslöydöksiä tai toiminnan rajoitteita.


TELK totesi, että alle 60-vuotiaan yrittäjän työkykyä arvioitaessa ei painoteta työkyvyttömyyden ammatillista luonnetta. A:n työkykyä ei siten arvioida yksin hierojan työhön, vaan hänen työkykyään arvioidaan kaikkiin niihin työtehtäviin, joita häneltä voidaan kohtuudella edellyttää. A:lla on käsi- ja atooppiseen ihottumaan asianmukainen hoito eikä A:n työ- ja toimintakyvyn voida arvioida pitkäaikaisesti ja merkittävästi heikentyneen yksin iho-oireiden johdosta. Hankalista oireistaan huolimatta A:lla on arvioitava olevan työkykyä jäljellä hänen terveydentilalleen sopivaan työhön. TELK katsoi, ettei A:n työkyky ollut heikentynyt osatyökyvyttömyyseläkkeeseen oikeuttavasti eli yhtäjaksoisesti ainakin vuoden ajan vähintään kahdella viidesosalla.

 

Vakuutusoikeus ei muuttanut TELK:n päätöstä.

Lainkohdat

Yrittäjän eläkelaki 32 § 1 ja 2 mom., työntekijän eläkelaki 35 § 1 ja 2 mom., kunnallinen eläkelaki 24 § 1 ja 2 mom.