Press "Enter" to skip to content

TELK/769/3000/2011: X:lla ei ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen, kun X:lla oli tukirangan rappeumamuutoksia sekä selän jäykkyyttä ja kipua

X:llä (39-vuotias, kosmetologin ja pieneläinhoitajan koulutus) ei ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen. A:lla oli tukirangan rappeumamuutoksia, selän jäykkyyttä ja vikoja.

 

TELK katsoi, ettei A:lla ollut sairautta, vikaa tai vammaa, jonka voitaisiin arvioida vaikeasti rajoittavan X:n toimintakykyä.

 

Vakuutusoikeus ei muuttanut TELKin päätöstä.

TELK/769/3000/2011

Asianumero: TELK/769/3000/2011
Päätöksen antaja: TELK
Päätöksen antopäivä: 30.8.2011

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X on 39-vuotias nainen, jolla on kosmetologin ja pieneläinhoitajan koulutus. X on työskennellyt myyjänä noin 10 vuotta. X on ollut lannerangan välilevytyräleikkauksessa 2007, jonka jälkeen hänelle on jäänyt edelleen kipuja. Tutkimuksissa on todettu tukirangan rappeumamuutoksia, joista ei ole aiheutunut hermopuristusta. X:llä on todettu selän lievää jäykkyyttä ja kipuja, mutta ei toimintakykyä rajoittavaa sairautta. Kuvaus-, hermorata- tai lääkärintutkimuksissa ei ole ilmennyt sairautta, vikaa tai vammaa, jonka voitaisiin arvioida vaikeasti rajoittavan X:n toimintakykyä. Tämän vuoksi X:llä ei ole katsottu olevan oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen. Vakuutusoikeus ei muuttanut TELK:n päätöstä.

Lainkohdat

TyEL 35 §