Press "Enter" to skip to content

TELK/768/3000/2011: X:lla ei ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen, kun X:lla oli estyneitä piirteitä persoonallisuudessa, unettomuutta, masennusta sekä hänen tiedollis-taidollinen taso oli ollut heikkolahjaisen tasolla

X:llä (45-vuotias, hevostallin siivoustyö) ei ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen. X:llä oli estyneitä piirteitä persoonallisuudessa, unettomuutta, masennusta sekä hänen tiedollis-taidollinen taso oli ollut heikkolahjaisen tasolla, mutta todellisuuden tajun häiriöön viittaavaa tai muuta vaikea-asteista psykiatrista sairautta ei ollut.

 

TELK katsoi, että vaikka X oli syrjäytynyt työelämästä, hänen oli katsottava pystyvänsä työhistoriansa mukaiseen työskentelyyn. Siten X:llä ei ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen.

 

Vakuutusoikeus ei muuttanut TELKin päätöstä.

TELK/768/3000/2011

Asianumero: TELK/768/3000/2011
Päätöksen antaja: TELK
Päätöksen antopäivä: 23.8.2011

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X on 45-vuotias. Viimeksi X on työskennellyt hevostallilla siivoustyössä vuonna 2001. X:llä on unettomuutta ja masennusta, joihin hänellä on lääkitys. Lisäksi X:llä on todettu estyneitä piirteitä persoonallisuudessa. X:n tiedollis-taidollinen taso on ollut heikkolahjaisen tasolla, eikä muutoksia tai tason laskua ollut osoitettu. Todellisuuden tajun häiriöön viittaavaa tai muuta vaikea-asteista psykiatrista sairautta X:llä ei ole todettu. Työeläkelakien mukaan henkilön työkyvyn alenemaa verrataan siihen työkykyyn, jonka hän itse on itsellään osoittanut olevan vakuutetussa työelämässä. X on työskennellyt pääasiallisesti suhteellisen lyhytkestoisissa työsuhteissa viimeksi vuonna 2001. X on syrjäytynyt työelämästä, mutta hänen on katsottava pystyvän työhistoriansa mukaiseen työskentelyyn. X:llä ei siten ole oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen. Vakuutusoikeus ei muuttanut TELK:n päätöstä.

Lainkohdat

Työntekijän eläkelain 35 § 1 ja 2 mom., Kunnallisen eläkelain 24 § 1 ja 2 mom.