Press "Enter" to skip to content

TELK/5955/3000/2012: A:lla ei ollut oikeutta työkyvyttömyseläkkeeseen, kun A:lla oli sydänlihassairaus, selkäkipuja ja selän jäykkyyttä, rappeumamuutoksia, virtsaamisongelmia, keuhkoahtaumatauti ja diabetes

Asianumero: TELK/5955/3000/2012
Päätöksenantaja: TELK
Päätöksen laji: 27.5.2013

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

TELK hylkäsi A:n valituksen  työkyvyttömyyseläkkeen  myöntämisestä.

 

A on 52-vuotias myyntijohtaja. A on koulutukseltaan yo-merkonomi ja hän on suorittanut akateemisen projektipäällikön koulutuksen. Hän on ollut myyntijohtaja noin 20 vuotta ja työskennellyt myös myyntipäällikkönä.

 

A:lla on dilatoiva kardiomyopatia (sydäntä laajentava sydänlihassairaus), jonka vuoksi hänellä on vuosittainen seuranta kardiologian poliklinikalla. Lisäksi A:lla on todettu COPD (keuhkoahtaumatauti) ja diabetes, joihin hänellä on lääkitykset. Merkittävää keuhkotoimintojen alenemaa ei ole kuvattu. A:lla on lisäksi selkäkipuja. Selässä on jäykkyyttä ja pitkään käveleminen ja istuminen lisäävät kipuoireita. Selän röntgentutkimuksessa on todettu rappeumamuutoksia, mutta selkäydinkanavan ahtaumaa tai hermojuuripuristusta ei ole kuvattu. Tilakuvauksen mukaan A saa selän eteentaivutuksessa sormet noin nilkkatasolle. Selän taaksetaivutus ei onnistu jäykkyyden vuoksi. Selän kierrot ovat lähes normaalit ja selän liikkeiden ei ole kuvattu aiheuttavan kipua. Varvas- ja kantapääkävelyt onnistuvat. A:lla on myös ollut virtsaamisongelmia, mutta rakkotumooria tai merkittäviä poikkeavia löydöksiä eturauhasessa ei ole todettu.

 

TELK totesi, että A:lla on sydänlihassairaus, mutta merkittävää sydämen vajaatoimintaa ei ole kuvattu. Lisäksi hänellä on keuhkoahtaumatauti ja diabetes, joiden ei katsota merkittävästi alentavan hänen työ- ja toimintakykyään. A:lla on selkäkipuja ja selän jäykkyyttä, mutta esitetyssä selvityksessä ei ole kuvattu merkittäviä poikkeavia toimintakykyä alentavia löydöksiä ja A:n toiminnallista tilaa voidaan pitää suhteellisen tyydyttävänä. TELK katsoi, ettei A:n työkyvyn voida arvioida heikentyneen laissa tarkoitetulla tavalla vähintään kahdella viidesosalla yhdenjaksoisesti ainakin vuoden ajan. Sen vuoksi A:lla ei ole oikeutta  työkyvyttömyyseläkkeeseen.

 

Vakuutusoikeus ei muuttanut TELK:n päätöstä.

Lainkohdat

Työntekijän eläkelaki 35 § 1 ja 2 mom.