Press "Enter" to skip to content

TELK/5859/3000/2011: A:lla ei ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen, kun A:lla oli MS-tauti, tuki- ja liikuntaelinoireita, päänsärkyä, huimausoireita, lannerangan kulumamuutoksia sekä leukanivelissä muutoksia

TELK katsoi, ettei A:n työkyky ollut heikentynyt hänen työhistorian osoittamissa määrin tapahtuvaan työskentelyyn sairauden, vian tai vamman takia työkyvyttömyyseläkkeeseen  oikeuttavasti, kun otettiin huomioon  sairauslöydökset, niiden vaikutus A:n toimintakykyyn sekä muut työkyvyn arviointiin liittyvät seikat.

TELK/5859/3000/2011

Asianumero: TELK/5859/3000/2011
Päätöksen antaja: TELK
Päätöksen antopäivä: 19.6.2012

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

TELK hylkäsi A:n valituksen, jossa hän vaati työkyvyttömyyseläkkeen  myöntämistä.

 

A on 56-vuotias ja hän on suorittanut ylioppilastutkinnon. Hän on viimeksi työskennellyt mainosten lajittelijana vuosina 2001–2004, muuten hän on ollut kotiäitinä vuodesta 1986 alkaen.

 

A:lla on pesäkekovettumatauti (MS-tauti), jossa ei ole tapahtunut pahenemista. Hänellä on neurologisissa tutkimuksissa todettu ainoastaan lievää tarkkaavaisuuden säätelyn vaikeutta. Lisäksi hänellä on tuki- ja liikuntaelinoireita. Hänellä on ilmeisesti niska-hartiaseudun vaivoista aiheutuvaa päänsärkyä ja huimausoireita. A:n oikeanpuoleinen rannekanavan pinne on leikattu vuonna 2009. Lannerangan kuvantamistutkimuksessa 2010 on todettu kulumamuutoksia, mutta ei hermokudoksen puristusta. Selkäydinkanavan on todettu aavistuksen kaventuneen. Leukanivelissä on todettu muutoksia.

 

TELK:n arvion mukaan A:n työkyky ei ole heikentynyt vakuutetun työhistorian osoittamissa määrin tapahtuvaan työskentelyyn sairauden, vian tai vamman takia  työkyvyttömyyseläkkeeseen  oikeuttavasti, kun otetaan huomioon lääketieteellisesti todennetut sairauslöydökset, niiden vaikutus A:n toimintakykyyn sekä muut työkyvyn arviointiin liittyvät seikat.

 

Vakuutusoikeus ei muuttanut TELK:n päätöstä.

Lainkohdat

Työntekijän eläkelaki 35 §, kunnallinen eläkelaki 24 §, valtion eläkelaki 35 §