Press "Enter" to skip to content

TELK/5707/3000/2010: X:lla ei ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen, kun X:lla oli rasitusoireita, nivelrikkomuutoksia, olkapäissä kiertäjäkalvosinoireyhtymän tyyppisiä oireita, selkäkipuja sekä fyysinen toimintakyky oli heikentynyt

X:llä (57-vuotias, hiekkapuhaltaja ja maalari) ei ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen. X:n fyysinen toimintakyky oli heikentynyt huonon kunnon vuoksi. X:llä oli todettu nivelrikkomuutoksia ja olkapäissä kiertäjäkalvosinoireyhtymän tyyppisiä oireita. Lisäksi X:llä oli selkäkipuja ja rasituksen yhteydessä oireita, kun hänelle oli tehty sydämen ohitusleikkaus.

 

Vakuutusoikeus ei muuttanut TELKin päätöstä.

TELK/5707/3000/2010

Asianumero: TELK/5707/3000/2010
Päätöksen antaja: TELK
Päätöksen antopäivä: 4.5.2011

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X on 57-vuotias hiekkapuhaltaja ja maalari. Näissä töissä X on työskennellyt noin 15 vuotta. Aikaisemmin X on työskennellyt autonhuoltajana ja traktorinkokoojana. X:lle on tehty sydämen ohitusleikkaus 2004, jonka jälkeen hänellä on edelleen rasituksen yhteydessä ollut oireita. Iskeemisia muutoksia tai rasitusrintakipuun viittaavaa ei ole todettu, ja kesäkuussa 2010 päivätyn lääkärinlausunnon mukaan X:n fyysinen toimintakyky on heikentynyt lähinnä huonon kunnon vuoksi. X:lla on todettu polvissa nivelrikkomuutoksia ja olkapäissä kiertäjäkalvosinoireyhtymän tyyppisiä oireita. X:lla on selkäkipuja säteillen oikeaan alaraajaan. Selän eteen taivutus on rajoittunut, mutta kanta- ja varvaskävelyt ovat onnistuneet. Olkanivelten liikelaajuudet ovat normaalin rajoissa. X:lla ei ole todettu merkittäviä työkykyyn vaikuttavia kudosvaurioita tai aktiivista tulehduksellisuutta. TELK katsoi, että X:n työkyvyn ei voida arvioida heikentyneen työkyvyttömyyseläkkeeseen oikeuttavasti. Vakuutusoikeus ei muuttanut TELK:n päätöstä.

Lainkohdat

Työntekijän eläkelaki 35 § 1 ja 2 momentti