Press "Enter" to skip to content

TELK/506/2020: Oliko A:lla oikeus ammatilliseen kuntoutukseen?

A haki muutosta eläkelaitoksen päätökseen, jolla hänen ammatillista kuntoutusta koskeva hakemuksensa hylättiin. Eläkelaitoksen arvion mukaan työkyvyttömyyden uhkasta huolimatta A:n kuntoutus ei ole tarkoituksenmukaista työeläkekuntoutuksena.

Kuntoutussuunnitelman tulee olla tarkoituksenmukainen. Ammatillista kuntoutusta voidaan pitää tarkoituksenmukaisena, jos sen voidaan arvioida mahdollistavan työelämään palaamisen tai siirtävän tai estävän työkyvyttömyyttä. Kuntoutussuunnitelman tarkoituksenmukaisuus arvioidaan aina yksilöllisesti. Kuntoutussuunnitelman tarkoituksenmukaisuuden arvioinnissa voi vaikuttaa esimerkiksi hakijan ikä, ammatti ja aikaisempi toiminta sekä sairauden, vian tai vamman laatu.

TELK katsoi kokonaisharkinnan perusteella, että A:n yhteys työelämään ei ole katkennut, ja hän on edelleen vakiintunut työelämään. Näin ollen A:lla on oikeus ammatilliseen kuntoutukseen TELK kumosi eläkelaitoksen päätöksen ja myönsi A:lle oikeuden ammatilliseen kuntoutukseen.

TELK/506/2020

Asianumero: TELK/506/2020
Päätöksen antaja: TELK
Päätöksen antopäivä: 24.8.2020

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

A haki muutosta eläkelaitoksen päätökseen, jolla hänen ammatillista kuntoutusta koskeva hakemuksensa hylättiin. Eläkelaitoksen arvion mukaan työkyvyttömyyden uhkasta huolimatta A:n kuntoutus ei ole tarkoituksenmukaista työeläkekuntoutuksena, vaan sen tukeminen kuuluu ensisijaisesti Kansaneläkelaitokselle tai työ- ja elinkeinopalveluille. A:n työsuhde on päättynyt huhtikuussa 2017, minkä perusteella eläkelaitos on katsonut, että hän ei ole vakiintunut työelämään työeläkelakien tarkoittamalla tavalla.

 

TELK kumosi eläkelaitoksen päätöksen ja myönsi A:lle oikeuden ammatilliseen kuntoutukseen.

 

TELK totesi perusteluissaan, että A on 48-vuotias. Hän on valmistunut puusepäksi vuonna 1990. Hän on työskennellyt viimeksi urheiluvälinemyyjänä, ja hänen viimeisin rekisteröity työsuhteensa on päättynyt huhtikuussa 2017. Työntekijän eläkelain 25 §:n 2 momentin mukaan kuntoutuksen tarkoituksenmukaisuutta arvioitaessa otetaan yhtenä tekijänä huomioon työntekijän vakiintuminen työelämään. Työelämään vakiintumista arvioitaessa otetaan huomioon hakijan työhistorian lisäksi se, onko hakijan yhteys työelämään katkennut. A:n viimeisin rekisteröity työsuhde on päättynyt huhtikuussa 2017.

 

Hän on saanut sairausvakuutuslain mukaista sairauspäivärahaa ajalla 22.9.2016–31.7.2017 ja 12.9.2018–31.8.2019. A:n työhistoria on ollut lähes yhdenjaksoinen vuodesta 1990 alkaen vuoteen 2017 asti. A on myös aloittanut syyskuussa 2019 työkokeilun entisellä työnantajallaan.

 

Muutoksenhakulautakunta katsoi kokonaisharkinnan perusteella, että A:n yhteys työelämään ei ole katkennut, ja hän on edelleen vakiintunut työelämään. Näin ollen A:lla on oikeus ammatilliseen kuntoutukseen.

 

TELK:n päätös on lainvoimainen. 

Lainkohdat

Työntekijän eläkelaki 25 §