Press "Enter" to skip to content

TELK/492/3000/2012: X:lla ei ollut oikeutta täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen, kun X:lla oli ménièren tauti, tuki- ja liikuntaelinkipuja sekä masennusta

X:lla ei ollut oikeutta täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen. X:lla oli Ménièren tauti, tuki- ja liikuntaelinkipuja sekä masennusta. TELK hylkäsi valituksen koska vakuutusoikeus oli toukokuussa 2007 antamallaan päätöksellä hylännyt X:n oikeuden täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen, ja koska X:n terveydentilasta ei oltu toimitettu kyseisen päätöksen jälkeen sellaista selvitystä, jonka perusteella X:n täyden työkyvyttömyyden olisi syytä arvioida alkaneen ennen syyskuuta 2007. Vakuutusoikeus ei muuttanut TELKin päätöstä.

TELK/492/3000/2012

Asianumero: TELK/492/3000/2012
Päätöksen antaja: TELK
Päätöksen antopäivä: 28.3.2012

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X on 62-vuotias perhepäivähoitaja, joka on ollut osatyökyvyttömyyseläkkeellä X on 62-vuotias perhepäivähoitaja, joka on ollut osatyökyvyttömyyseläkkeellä marraskuussa 2000 alkaneen työkyvyttömyyden perusteella. Eläkelaitos on muuttanut hänen osatyökyvyttömyyseläkkeen täydeksi työkyvyttömyyseläkkeeksi syyskuun alusta 2008 lukien. X on vaatinut täyden työkyvyttömyyseläkkeen myöntämistä taannehtivasti joulukuun alusta 2000 alkaen. Vakuutusoikeus oli aikaisemmin eli 30.5.2007 hylännyt X:n vaatimuksen täydestä työkyvyttömyyseläkkeestä. X on saanut sairauspäivärahaa 9.9.2007 alkaneen työkyvyttömyyden perusteella ajalla 20.9.2007 – 31.8.2008. X:llä on Ménièren tauti, tuki- ja liikuntaelinkipuja sekä masennusta. Ménièren taudista on aiheutunut kuulon heikkenemistä, tinnitusta, tasapainovaikeuksia, huimausta, kuvotusta ja ääniyliherkkyyttä. Tukielinkipuja on ollut niska-hartiaseudussa, vasemmassa jalassa ja olkapäässä. Masennuksen on katsottu liittyneen fyysisten sairauksien pahenemiseen. TELK hylkäsi valituksen koska vakuutusoikeus on toukokuussa 2007 antamallaan päätöksellä hylännyt X:n oikeuden täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen, ja koska X:n terveydentilasta ei ole toimitettu kyseisen päätöksen jälkeen sellaista selvitystä, jonka perusteella X:n täyden työkyvyttömyyden olisi syytä arvioida alkaneen ennen syyskuuta 2007. Vakuutusoikeus ei muuttanut TELK:n päätöstä.

Lainkohdat

Kunnallisen eläkelain 24 § 1 ja 2 mom., 26 § sekä 28 §