Press "Enter" to skip to content

TELK/4877/3000/2014: A:lle ei myönnetty työkyvyttömyyseläkettä, kun hänellä oli esiintynyt mm. niskahartiaseudun särkyä, oikean yläraajan säteilykipua, alaselän kipuja sekä todettu rappeumamuutoksia ja skolioosia

Asianumero: TELK/4877/3000/2014
Päätöksen antaja: TELK
Päätöksen antopäivä: 13.4.2015

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

TELK hylkäsi A:n valituksen  työkyvyttömyyseläkkeen  myöntämisestä.

 

A on 60-vuotias ja työskennellyt vuoromestarina ja palvelupäällikkönä. Hän on käynyt hotelli- ja ravintolakoulun sekä keittiömestarikurssin.

 

A:lla on esiintynyt niskahartiaseudun särkyä, oikean yläraajan säteilykipua sekä alaselän kipuja. A:lla on todettu kaula- ja lannerangassa rappeumamuutoksia sekä kaularangassa skolioosia ja oikealla puolella juuriaukkojen kaventumaa mutta ei hermokudoksen puristukseen viittaavia löydöksiä. Huhtikuussa 2012 yläraajojen hermoratatutkimuksessa ei ole todettu poikkeavia löydöksiä. Vuonna 2012 hänen vasemmassa polvessaan on havaittu alkavaa nivelrikkoa. Toukokuussa 2014 kliinisessä tutkimuksessa A:n kaularangan kierto- ja ojennusliikkeet ovat olleet lievästi rajoittuneet ja kaikkien liikkeiden loppuvaiheessa on esiintynyt kipua. Ylä- ja alaraajojen lihasvoimat ovat olleet normaalit. Lokakuussa 2014 kirjoitetun sairauskertomuksen mukaan hänellä on todettu molempien isovarpaiden tyvinivelissä vahvaa nivelrikkoa sekä vaivasenluut. A on liikkunut normaalisti ontumatta, eikä nivelissä ole kuvattu olevan virheasentoja. Jalkaterien hoitolinjaus on ollut toistaiseksi konservatiivinen.

 

Psykiatrin tutkimuksessa huhtikuussa 2014 A:lla ei arvioitu olevan hoitoa edellyttävää psyykkistä sairautta eikä hänelle määrätty jatkotutkimuksia. Toukokuussa 2014 kliinisen tutkimuksen mukaan hänen mielialansa on vaikuttanut tavanomaiselta. A:lla on lääkityshoitoinen verenpainetauti ja veren rasva-arvot ovat olleet lievästi koholla.

 

TELK totesi, että  työkyvyttömyyseläkkeen  myöntäminen edellyttää ennen kaikkea riittävän vaikea-asteisia sairauslöydöksiä, eikä sellaisia ole A:lla tutkimuksissa todettu. A:lla on esiintynyt rasituksessa lisääntyviä särkyjä, mutta hänellä ei ole tutkimuslöydösten perusteella todettavissa niin merkittävästi toimintakykyyn vaikuttavia tuki- ja liikuntaelinten sairauksia tai muita sellaisia sairauksia, vikoja tai vammoja, että hänen työkykynsä voitaisiin arvioida heikentyneen  työkyvyttömyyseläkkeeseen  oikeuttavassa määrin myöskään kun otetaan huomioon työkyvyn arvioinnin ammatillinen painotus.

 

Vakuutusoikeus ei muuttanut TELK:n päätöstä.

Lainkohdat

Työntekijän eläkelaki 35 §