Press "Enter" to skip to content

TELK/4868/3001/2016: Oliko A:lla oikeus ammatilliseen kuntoutukseen, kun hänellä ei ollut todettavissa työkyvyttömyyden uhkaa lähivuosina?

A oli 40-vuotias ja hänellä oli puutarhurin koulutus. A:lla oli käsien ja kaularangan oireita. A haki ammatillista kuntoutusta. TELk katsoi, että A:n kesän puutarhamyymälän työ oli sujunut normaalisti ja lääketieteelliset sairauslöydökset olivat vähäiset. Koska A:lla ei ollut todettavissa työkyvyttömyyden uhkaa lähivuosina, TELKin mukaan A:lla ei ollut oikeutta ammatilliseen kuntoutukseen.

TELK/4868/3001/2016

Asianumero: TELK/4868/3001/2016
Päätöksen antaja: TELK
Päätöksen antopäivä: 21.3.2017

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

TELK hylkäsi A:n valituksen ammatillisen kuntoutuksen myöntämisestä.

 

A on vaatinut ammatillisen kuntoutuksen myöntämistä vedoten siihen, että hänelle on aiemmin myönnetty aivan samoilla perusteilla ja lääkärinlausunnoilla sama kuntoutus. Nyt hän on vain hakenut sitä uudelleen, koska aikaisemman päätöksen voimassaolo on päättynyt 25.9.2016. Hän on pyrkinyt ammattikorkeakouluun, mutta ei ole tullut valituksi. Hänen terveydentilansa ei ole muuttunut tai korjaantunut. A on tehnyt uuden hakemuksen 20.9.2016.

 

A on 40-vuotias. Hänellä on puutarhurin koulutus. Hän on työskennellyt vuosina 2002–2015 kahviautomaattien täyttämis- ja puhdistustyössä palvelukonsulttina. Hän on työskennellyt myös myynninedistäjänä, konsulenttina, vihermyyjänä sekä sivutoimisena pihasuunnitteluyrittäjänä.

 

A:lla on käsien ja kaularangan oireita. Syyskuun 2016 työterveyslääkärin lausunnon mukaan A on työskennellyt kesällä kolme kuukautta puutarhamyymälässä, jossa ei ole vaadittu nostelua. Lausunnon mukaan työskentely hartiatason alapuolella on sujunut ja käsien puristusvoimat ovat olleet napakat. Hän on kyennyt nostamaan kätensä ja kuormittamaan niitä ylös asti. Vastustetusti vaakatason yläpuolella hänellä on ollut hankaluuksia. Kaularangan ylä- ja keskialueen liikkuvuus on ollut hyvä.

 

TELK katsoi, että ajankohtaisesti A:n käsien voimat ovat normaalit, eikä hänen käsissään tai kaularangassaan muutoinkaan ole todettu toiminnallista vajavuutta. Kesän 2016 puutarhamyymälän työkin on sujunut normaalisti. TELK arvioi, että A:lla todetut lääketieteelliset sairauslöydökset ovat vähäiset. A:lla ei käytettävissä olevien selvitysten perusteella ole todettavissa työkyvyttömyyden uhkaa lähivuosina. Näin ollen hänellä ei ole oikeutta ammatilliseen kuntoutukseen.

 

TELK:n päätös on lainvoimainen.

Lainkohdat

Työntekijän eläkelaki 25 §