Press "Enter" to skip to content

TELK/4864/3000/2012: A:lla ei ollut oikeutta täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen, kun A:lla oli kroonisia kipuja, masennus, yleistynyt ahdistuneisuushäiriö ja vaativa persoonallisuus

Asianumero: TELK/4864/3000/2012
Päätöksen antaja: TELK
Päätöksen antopäivä: 9.4.2013

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

TELK hylkäsi A:n valituksen täyden  työkyvyttömyyseläkkeen  myöntämisestä.

 

A on 52-vuotias autonasentaja, joka on ammatilliselta koulutukseltaan maatalouskonekorjaaja. A on työskennellyt noin 28 vuoden ajan autonasentajana. A:lle on myönnetty kuntoutustukea 3.9.2007 alkaneen työkyvyttömyyden perusteella 30.6.2012 saakka. Valituksenalaisella päätöksellä jatkohakemus on hylätty täyden  työkyvyttömyyseläkkeen  osalta ja A:lle on myönnetty osatyökyvyttömyyseläke toistaiseksi 1.7.2012 alkaen.

 

A:n oikeaa polvea on tähystetty nivelrikon takia vuonna 2007, jolloin siihen on samalla tehty mosaiikkiplastia eli polven nivelruston korjaus rustoluusiirteellä. Polvea on edelleen jatkuvien oireiden takia tähystetty uudestaan vuonna 2008. Vuonna 2009 polveen on asennettu puoliproteesi, ja vuonna 2011 on tehty keinonivelleikkaus. Polven kliininen tilanne on ollut kesäkuussa 2012 tehdyssä tutkimuksessa kohtuullinen, polven liikelaajuudet ovat olleet hyvät ja se on ollut vakaan tuntuinen. Polvi on kipuillut edelleen jatkuvasti, ja A:n kävelymatkat ovat olleet muutamia satoja metrejä. Polvivaivan myötä A:lle on tullut myös masennusta, joka on arvioitu viimeksi keskivaikea-asteiseksi. Masennus on psykologin tutkimuksen mukaan aiheuttanut A:lle oppimisen ja toiminnanohjauksen vaikeutta. A:lla on todettu lisäksi yleistynyt ahdistuneisuushäiriö ja itseään kohtaan vaativa persoonallisuus. Psyykkisiä oireita on hoidettu keskusteluhoidolla ja lääkityksellä.

 

Oikean polven krooniset kivut ovat jatkuneet, mutta polven liikkeet on kuvattu hyviksi ja polvi vakaaksi. Lääkärinlausunnon 14.6.2012 mukaan A:ta on pidetty työkyvyttömänä kaikkeen polvea kuormittavaan työhön. Työkyvyn arviointi ei alle 60-vuotiaan työntekijän kohdalla ole kuitenkaan ammatillista. A:n työkykyä ei siten arvioida yksin autonasentajan työhön, vaan kaikkiin niihin työtehtäviin, joita häneltä voidaan kohtuudella edellyttää. Lääkärinlausunnoissa esitetyt kuvaukset A:n masennusoireista ja käytössä olleen hoidon tasosta eivät viittaa erityisen vaikea-asteiseen masennukseen.

 

TELK katsoi, että A:n työkyky ei ole oireista huolimatta heikentynyt täyteen  työkyvyttömyyseläkkeeseen  oikeuttavasti 30.6.2012 jälkeen, kun otetaan huomioon sairauslöydökset ja niiden vaikutus A:n toimintakykyyn sekä muut työkyvyn arviointiin liittyvät seikat.

 

Vakuutusoikeus ei muuttanut TELK:n päätöstä.

Lainkohdat

Työntekijän eläkelaki 35 § 1 ja 2 mom.