Press "Enter" to skip to content

TELK/4842/3000/2011: A:lla ei ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen, kun A:lla oli jalkoihin säteilevää selkävaivaa, niskavaivoja, huimausta, käsien voimattomuutta, polvikipuja, nilkkojen ja jalkojen turvotusta, rappeumaa ja nivelrikkomuutoksia

Ratkaisussa TELK katsoi, ettei A:lla (59-vuotias, kansanopiston ja peruskoulun käynyt toimistotyöntekijä) ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen. A:lla oli jalkoihin säteilevää selkävaivaa, niskavaivoja, huimausta, käsien voimattomuutta, polvikipuja sekä nilkkojen ja jalkojen turpoamista. Lisäksi A:lla oli nivelrikkomuutoksia.

TELK/4842/3000/2011

Asianumero: TELK/4842/3000/2011
Päätöksen antaja: TELK
Päätöksen antopäivä: 24.4.2012

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X on 59-vuotias kansanopiston ja peruskoulun käynyt toimistotyöntekijä. X on työskennellyt toimistotyössä noin 30 vuotta.
X:llä on jalkoihin säteilevää selkävaivaa, niskavaivoja, huimausta, käsien voimattomuutta, polvikipuja sekä nilkkojen ja jalkojen turpoamista. Tutkimuksien perusteella oireiden on arvioitu aiheutuvan nikamavälilevyjen rappeumasta lanne- ja kaularangassa. X:llä on iänmukaisia nivelrikkomuutoksia, mutta ei olennaista hermojen puristus- tai ärsytystilaa kaula- tai lannerangassa. Tutkimuksissa ei myöskään ole ilmennyt sellaisiin viittaavia puutosoireita.


TELK on todennut, että X kykenee hankkimaan ansiotuloja aikaisempaa ansiotasoaan vastaavalla tavalla sellaisella sopivalla ansiotyöllä, jonka tekemistä häneltä ikänsä, koulutuksensa ja aikaisemman toimintansa perusteella voidaan kohtuudella edellyttää. X:llä ei siten ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen. Vakuutusoikeus ei muuttanut TELK:n päätöstä.

Lainkohdat

Yrittäjän eläkelaki 32 §