TELK/4842/3000/2011: A:lla ei ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen, kun A:lla oli jalkoihin säteilevää selkävaivaa, niskavaivoja, huimausta, käsien voimattomuutta, polvikipuja, nilkkojen ja jalkojen turvotusta, rappeumaa ja nivelrikkomuutoksia

Käsien voimattomuus, Nilkkojen ja jalkojen turvotus, Niskavaivat, Nivelrikko, Polvikivut, Rappeumamuutokset, Selkävaivat, TELK, Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta, Työkyvyttömyyseläkehakemuksen hylkääminen, Yrittäjän eläkelain 32 § , , ,

Ratkaisussa TELK katsoi, ettei A:lla (59-vuotias, kansanopiston ja peruskoulun käynyt toimistotyöntekijä) ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen. A:lla oli jalkoihin säteilevää selkävaivaa, niskavaivoja, huimausta, käsien voimattomuutta, polvikipuja sekä nilkkojen ja jalkojen turpoamista. Lisäksi A:lla oli nivelrikkomuutoksia.

TELK/4842/3000/2011

Asianumero: TELK/4842/3000/2011
Päätöksen antaja: TELK
Päätöksen antopäivä: 24.4.2012

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X on 59-vuotias kansanopiston ja peruskoulun käynyt toimistotyöntekijä. X on työskennellyt toimistotyössä noin 30 vuotta.
X:llä on jalkoihin säteilevää selkävaivaa, niskavaivoja, huimausta, käsien voimattomuutta, polvikipuja sekä nilkkojen ja jalkojen turpoamista. Tutkimuksien perusteella oireiden on arvioitu aiheutuvan nikamavälilevyjen rappeumasta lanne- ja kaularangassa. X:llä on iänmukaisia nivelrikkomuutoksia, mutta ei olennaista hermojen puristus- tai ärsytystilaa kaula- tai lannerangassa. Tutkimuksissa ei myöskään ole ilmennyt sellaisiin viittaavia puutosoireita.


TELK on todennut, että X kykenee hankkimaan ansiotuloja aikaisempaa ansiotasoaan vastaavalla tavalla sellaisella sopivalla ansiotyöllä, jonka tekemistä häneltä ikänsä, koulutuksensa ja aikaisemman toimintansa perusteella voidaan kohtuudella edellyttää. X:llä ei siten ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen. Vakuutusoikeus ei muuttanut TELK:n päätöstä.

Lainkohdat

Yrittäjän eläkelaki 32 §

Työeläkeriidat