Press "Enter" to skip to content

TELK/4797/3000/2013: A:lla ei ollut oikeutta täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen, kun A:lla oli pitkäaikaisia tulehduksia, vatsakipuja, psyykkistä oirehdintaa ja nivelrikkomuutoksia

Asianumero: TELK/4797/3000/2013
Päätöksenantaja: TELK
Päätöksen antopäivä: 11.2.2014

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

TELK muutti eläkelaitoksen päätöstä siten, että A:lla on oikeus osatyökyvyttömyyseläkkeeseen tammikuussa 2013 alkaneen työkyvyttömyyden perusteella toistaiseksi. TELK hylkäsi valituksen enemmälti.

 

A on 59-vuotias kuorma-autoilija. Hän on koulutukseltaan levyseppä-hitsaaja. A on työskennellyt aikaisemmin hitsaajana sekä asentajana ja viimeksi kuljetusalan yrittäjänä vuodesta 1987 alkaen. Työ on sisältänyt täysperävaunullisen kuorma-auton ajoa ja pyöräkoneella kuormaamista. A:lla on työhistoriaa yhteensä yli 40 vuotta.

 

Terveydentilasta saadun selvityksen mukaan A:lla on pitkään ollut eturauhasvaivaa kuten toistuvia prostatiitteja (eturauhastulehdus). Tulehdukset on aluksi hoidettu lääkityksillä, mutta vuonna 2008 A:lle on tehty virtsarakon tähystys, virtsaputken halkaisu ja eturauhashöyläysleikkaus. Toimenpiteen jälkeen A:lle on kehittynyt oikealle alavatsaan jatkuva kipu. Kipuihin on kokeiltu erilaisia hoitomuotoja, mutta eri hoidoista huolimatta A:lla on edelleen kipuja. Tehdyissä tutkimuksissa ei ole todettu kipuoireita selittävää löydöstä. A:lla on vasemmassa lonkkanivelessä nivelrikkomuutoksia. Lannerangan kuvantamistutkimuksessa on todettu lähinnä kulumamuutoksia, mutta ei sen sijaan hermojuuripuristusta tai selkäydinkanavan ahtaumaa. A on lisäksi loppuvuonna 2012 sairastanut oikean silmän lasiaisirtauman. Alkuvuonna 2013 tehdyssä silmälääkärin tutkimuksissa näkö on ollut molemmissa silmissä 0.5. A:lla on myös ollut vasemman kyljen ihottumaläiskä, johon hän on saanut hoitoa.

 

Tilakuvauksen mukaan A:n kävely on normaalia. Vasemman lonkan kiertoliikkeet ovat rajoittuneet ja oikean lonkan sisäkierto on lievästi rajoittunut. Polvissa ja nilkoissa ei ole todettu poikkeavaa. Kipuihin liittyen A:lle on tullut masennusoireita ja siihen liittyen keskittymisvaikeuksia ja ärtyneisyyttä. A:lla ei ole todettu todellisuudentajun häiriöön viittaavaa.

 

TELK totesi, että A:lla on pitkään kestäneitä oikeanpuoleisia vatsakipuja. Kipuihin liittyen A:lle on tullut psyykkistä oirehdintaa, mutta hänellä ei ole todettu vaikea-asteista psykiatrista sairautta tai todellisuudentajun häiriöön viittaavaa. Saadun selvityksen perusteella TELK arvioi, että todetut sairauslöydökset eivät ole olleet erityisen vaikea-asteisia ja A:lla on oireistaan huolimatta edelleen työkykyä jäljellä osa-aikaiseen työhön. A:n työkyky ei näin ollen ole heikentynyt työeläkelakien tarkoittamalla tavalla täyteen  työkyvyttömyyseläkkeeseen  oikeuttavasti, mutta kokonaisuutena arvioiden hänen työkykynsä on heikentynyt tammikuussa 2013 alkaneen työkyvyttömyyden perusteella osatyökyvyttömyyseläkkeeseen oikeuttavasti toistaiseksi.

 

Vakuutusoikeus ei muuttanut TELK:n päätöstä.

Lainkohdat

Yrittäjän eläkelaki 32 § 1 ja 2 mom.,Työntekijän eläkelaki 35 § 1 ja 2 mom.