Press "Enter" to skip to content

TELK/4705/3000/2012: A:lla ei ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen, kun A:lla oli selkävaivoja, rappeumaa lannerangassa sekä vasemman polviproteesin liikkeessä liikerajoitus

Asianumero: TELK/4705/3000/2012
Päätöksen antaja: TELK
Päätöksen antopäivä: 23.5.2013

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

TELK hylkäsi A:n valituksen  työkyvyttömyyseläkkeen  myöntämisestä.

 

A on 59-vuotias ja hän on viimeksi työskennellyt koneenhoitajana. Viime vuosina hän on kuitenkin ollut paljon työttömänä. A:n terveydentilasta esitetyn selvityksen mukaan hänelle on asetettu proteesit molempiin polviin ja hänellä on selkävaivoja. Oikea polviproteesi on hyvin paikoillaan ja polven liike on tervettä polvea vastaava. Vasemman polviproteesin liikkeessä on runsaan kolmenkymmenen asteen liikerajoitus, mitä on pidettävä lievänä. A:n lannerangassa on rappeumaa kolmessa peräkkäisessä nikamavälissä. Ajankohtaista hermojuurten puristusta ei ole todettavissa, mutta selän rappeuma on saattanut vaikuttaa esimerkiksi jalkojen lihasheikkouteen. Polviproteesien ja selän rappeuman yhteisvaikutuksesta A:lla on liikkumisvaikeuksia, joita on kuitenkin pidettävä lieväasteisina.

 

Edellä mainituista syistä TELK katsoi, että A:n työkyky ei ole heikentynyt  työkyvyttömyyseläkkeeseen  oikeuttavasti.

 

Vakuutusoikeus ei muuttanut TELK:n päätöstä.

Lainkohdat

Työntekijän eläkelaki 35 § 1 ja 2 mom., Yrittäjän eläkelaki 32 § 1 ja 2 mom., Valtion eläkelaki 35 § 1 ja 2 mom.