Press "Enter" to skip to content

TELK/4690/3000/2013: A:lla ei ollut oikeutta täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen, kun A:lla oli masennus sekä vaikeahoitoinen Crohnin tauti, joka oli aiheuttanut kuroumia suolistoon ja vaatinut ajoittain leikkaushoitoa

Asianumero: TELK/4690/3000/2013
Päätöksen antaja: TELK
Päätöksen antopäivä: 10.3.2014

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

TELK muutti eläkelaitoksen päätöstä siten, että A:lla on oikeus toistaiseksi voimassa olevaan osatyökyvyttömyyseläkkeeseen joulukuussa 2012 alkaneen työkyvyttömyyden perusteella. TELK hylkäsi valituksen muilta osin. 

 

A on 56-vuotias ja hän on työskennellyt esimerkiksi siivoojana ja keittiöapulaisena. Hänen terveydentilastaan esitetyn selvityksen mukaan hänellä on suhteellisen vaikeahoitoinen Crohnin tauti, joka on aiheuttanut esimerkiksi kuroumia suolistoon ja vaatinut ajoittain leikkaushoitoa. Taudin hoidossa on edetty kortisonista solunsalpaajalääkkeisiin. Hoidon ansiosta ja muutoin tauti ei nyt ole kaikkein aktiivisimmassa vaiheessa.

 

A:lla on lisäksi masennusta, joka on aiheuttanut esimerkiksi muisti-, väsymys- ja keskittymisvaikeusoireita. Masennusta on hoidettu lääkityksellä ja terapialla. Hoidolla on oireita vähitellen onnistuttu lievittämään.

 

TELK katsoi, että A:n työkyky ei ole heikentynyt täyteen  työkyvyttömyyseläkkeeseen  oikeuttavasti, koska hänen sairauksiaan on onnistuttu hoidolla lievittämään. Sen sijaan TELK katsoi, että A:lla on kuitenkin oikeus osatyökyvyttömyyseläkkeeseen joulukuussa 2012 alkaneen osatyökyvyttömyyden perusteella.

 

Vakuutusoikeus ei muuttanut TELK:n päätöstä.

Lainkohdat

Kunnallinen eläkelaki 24 § 1 ja 2 mom.