Press "Enter" to skip to content

TELK/4619/3000/2012: A:lla ei ollut oikeutta täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen, kun hänellä oli liikerajoittuneisuutta, rasituskestävyyden alentumaa, rappeumamuutoksia, astma ja diabetes

A haki työkyvyttömyyseläkettä sillä perusteella, että hänellä oli liikerajoitteisuutta, rasituskestävyyden alentumaa, nivelrikkoa, selkävaivoja, astma ja diabetes. TELK katsoi, että A:lla oli terveydentilansa puolesta arvioitava olevan mahdollisuuksia ansiotulojen hankkimiseen osa-aikaisesti työkokemustaan vastaavista tehtävistä. TELK muutti eläkelaitoksen antamaa päätöstä todeten, että A:n työkyky oli heikentynyt osatyökyvyttömyyseläkkeeseen oikeuttavasti.

TELK/4619/3000/2012

Asianumero: TELK/4619/3000/2012
Päätöksen antaja: TELK
Päätöksen antopäivä: 27.3.2013

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

TELK muutti eläkelaitoksen antamaa päätöstä todeten, että A:n työkyky on heikentynyt osatyökyvyttömyyseläkkeeseen oikeuttavasti (eläkelaitoksen väliaikainen päätös vahvistettiin). TELK hylkäsi valituksen enemmälti.

 

A on 55-vuotias ja koulutukseltaan konepuuseppä. Hän on toiminut konepuuseppänä ja viimeksi myyjänä vuosina 2004–2011. A:lle on myönnetty täyden työkyvyttömyyseläkkeen suuruista kuntoutustukea lokakuussa 2010 alkaneen työkyvyttömyyden perusteella 31.8.2012 saakka.

 

A:lle on tehty vasempaan polveen keinonivelleikkaus ja toipumisaikana liikelaajuuksien vapautus. Polveen on kuvattu jääneen liikerajoitteisuutta ja rasituskestävyyden alentumaa. Toimintakyvyn tutkimuksessa polvi on vakaa, mutta siinä on koukistusrajoite ja turvotusta. Oikeassa polvessa on todettu lievää nivelrikkoa. A on vedonnut selkävaivoihinsa, mutta lääkärintutkimukseen perustuvaa selvitystä selän toimintakyvystä ei ole esitetty. A:n tukirangan rappeumamuutokset eivät kuitenkaan ole vaikea-asteisia. A:n päänsärkyoireen taustalla ei ole todettu työkykyä heikentävää sairautta. Astma ja diabetes ovat kohtuudella hallittavissa asianmukaisella hoidolla, joten ne eivät merkitsevästi vaikuta työkykyyn.

 

TELK totesi, että A:n on arvioitava toipuneen polven tekonivelleikkauksesta siinä määrin, että täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen oikeuttavaa työkyvyn heikentymistä ei voida arvioida aiheutuvan enää elokuun 2012 jälkeen. Tekonivelleikkauksen jälkioireista johtuen A:n ei kuitenkaan voida edellyttää työskentelevän kokopäiväisesti, joten hänellä on oikeus osatyökyvyttömyyseläkkeeseen. A:lla on terveydentilansa puolesta arvioitava olevan mahdollisuuksia ansiotulojen hankkimiseen osa-aikaisesti työkokemustaan vastaavista tehtävistä.

 

Vakuutusoikeus ei muuttanut TELK:n päätöstä.

Lainkohdat

Työntekijän eläkelaki 35 § 1 ja 2 mom., 44 § 1 ja 2 mom.