Press "Enter" to skip to content

TELK/4405/3000/2011: X:lla ei ollut oikeutta täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen, kun X:lla oli ylipainoa, uniapnea, verenpainetauti, vatsavaivoja, ajoittaista ripulia, tuki- ja liikuntaelinvaivoja, huimausta, kuulon alenemaa, polvien nivelrikkoa sekä masennusta

X:lla (58-vuotias, puhelinasentaja) ei ollut oikeutta täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen. X:llä oli ylipainoa, uniapnea, verenpainetauti, vatsavaivoja, ajoittaista ripulia, tuki- ja liikuntaelinvaivoja sekä masennusta. X oli sairastanut tasapainoelinten tulehdukset, joiden jälkeen hänelle oli jäänyt huimausta ja kuulon alenemaa.

TELK/4405/3000/2011

Asianumero: TELK/4405/3000/2011
Päätöksen antaja: TELK
Päätöksen antopäivä: 13.3.2012

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X on 58-vuotias yli 30 vuotta puhelinasentajana työskennellyt, työttömäksi jäänyt mieshenkilö. X:llä on ylipainoa, uniapnea, verenpainetauti, vatsavaivoja, ajoittaista ripulia, tuki- ja liikuntaelinvaivoja sekä masennusta. X on sairastanut tasapainoelinten tulehdukset, joiden jälkeen hänelle on jäänyt huimausta ja kuulon alenemaa. X:lla on kuulolaite. X:lla on molempien polvien nivelrikkoa, mutta liikeradat nivelissä ovat normaalit. Masennukseen on lääkitys. Verenpainetaudista ei ole aiheutunut elinmuutoksia, ja siihen on myös lääkitys.


TELK katsoi X:n monenlaisten sairauksien heikentäneen hänen työ- ja toimintakykyään osatyökyvyttömyyseläkkeeseen oikeuttavasti. Hänen voitiin kuitenkin terveydentilansa puolesta edellyttää työskentelevän hänelle sopivassa työssä osa-aikaisesti, joten TELK hylkäsi valituksen täyden työkyvyttömyyseläkkeen osalta.


X vaati vakuutusoikeudessa täyttä työkyvyttömyyseläkettä. Vakuutusoikeus ei muuttanut TELK:n päätöstä.

Lainkohdat

Työntekijän eläkelain 35 § 1 ja 2 momentti sekä 39 §