Press "Enter" to skip to content

TELK/4337/3001/2017: Oliko A ammatillisen kuntoutuksen edellyttämällä tavalla vakiintunut työelämään?

Eläkelaitos oli hylännyt A:n ammatillisen kuntoutuksen hakemuksen. Päätöksen perustelujen mukaan A:n yhteys työelämään on katkennut, koska hän oli viimeksi ollut YEL-vakuutettuna 1.10.2013–18.4.2014, jonka jälkeen hän on ollut sairauslomalla ja työttömänä.

 

Työeläkekuntoutus on tarkoituksenmukaista silloin, kun hakija on vakiintunut työelämään eikä hänen yhteytensä työelämään ole katkennut. Hakijalta ei edellytetä sitä, että hänen työhistoriansa olisi aukoton. Vakiintuneisuuden arviointi perustuu aina hakijan kokonaistilanteeseen eikä mitään yleispäteviä sääntöjä voida antaa.

 

Asiassa oli kysymys siitä, mitä tarkoitetaan vakiintumisella työelämään. Telk totesi, että vakiintuminen työelämään tarkoittaa sitä, että työntekijä on ansainnut työeläketurvaa kohtuullisen pitkään ja että yhteys työelämään ei ole katkennut. TELK katsoi kokonaisarvion perusteella, että A on edelleenkin vakiintunut työelämään työeläkelaeissa tarkoitetulla tavalla. 

TELK/4337/3001/2017

Asianumero: TELK/4337/3001/2017
Päätöksen antaja: TELK
Päätöksen antopäivä: 7.11.2017

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

TELK muutti eläkelaitoksen päätöstä todeten, että A on ammatillisen kuntoutuksen edellyttämällä tavalla vakiintunut työelämään.

 

TELK totesi, että vakiintuminen työelämään tarkoittaa sitä, että työntekijä on ansainnut työeläketurvaa kohtuullisen pitkään ja että yhteys työelämään ei ole katkennut.

 

Valituksenalaisella päätöksellä eläkelaitos hylkäsi A:n ammatillisen kuntoutuksen hakemuksen. Päätöksen perustelujen mukaan A:n yhteys työelämään on katkennut, koska hän on viimeksi ollut YEL-vakuutettuna 1.10.2013–18.4.2014, jonka jälkeen hän on ollut sairauslomalla ja työttömänä.

 

A on 48-vuotias ammattikoulun hitsaaja-metallilinjan käynyt ravintolayrittäjä. A on työskennellyt viimeksi omassa yrityksessään ravintola-alalla vuodesta 2013 alkaen. Aikaisemmin hän on työskennellyt metallitöissä ja rakennustyössä. A on työskennellyt Ruotsissa vuosina 1987–1989 ja 1996–2005. Hänellä on vakuutettua työskentelyä vuodesta 1984 alkaen.

 

A on ollut vakuutettuna yrittäjätoiminnastaan 1.10.2013–18.4.2014. Eläkelaitos on aikaisemmin myöntänyt A:lle täyden työkyvyttömyyseläkkeen suuruisen kuntoutustuen 19.4.2014 alkaneen työkyvyttömyyden perusteella 31.8.2015 saakka ja uudestaan 19.2.2016 alkaneen työkyvyttömyyden perusteella 31.3.2017 saakka. A on saanut työmarkkinatukea 1.4.2017–1.9.2017. A:n hakemus ammatillisesta kuntoutuksesta on tullut vireille 3.7.2017.

 

TELK totesi, että A on työskennellyt huhtikuuhun 2014 saakka varsin säännöllisesti useiden vuosien ajan. A on vuonna 2014 sairastanut aivoinfarktin ja ollut täyden työkyvyttömyyseläkkeen suuruisella kuntoutustukena 31.8.2015 saakka. Tämän jälkeen hän on esitetyn lääkärinlausunnon mukaan palanut työelämään kunnes hän on uudestaan saanut aivorunkoinfarktin alkuvuonna 2016, jonka perusteella hänelle on myönnetty uudestaan kuntoutustukea.

 

TELK katsoi kokonaisarvion perusteella, että A on edelleenkin vakiintunut työelämään työeläkelaeissa tarkoitetulla tavalla. Arvioinnissa on huomioitu muun muassa hänen säännöllinen työskentelynsä ennen hänen ensimmäistä sairastumistaan vuonna 2014 sekä erilaisista terveydellisistä ja hoidollista syistä aiheutuneet katkot hänen työnteossaan.

TELK:n päätös on lainvoimainen.

Lainkohdat

Yrittäjän eläkelaki 22 §