Press "Enter" to skip to content

TELK/4280/3099/2017: Oliko A:lla oikeus kuntoutusrahaan 23.5.2017 alkaen, jolloin A:n opinnot alkoivat?

A:lle myönnettiin kuntoutusraha opiskelun ajalle 1.9.2017-31.12.2019. A:n opinnot kuitenkin alkoivat 23.5.2017, jolloin hän vaati kuntoutusrahan myöntämistä 23.5.2017 alkaen.

 

Työntekijän eläkelain 28 § 1 momentin mukaan työntekijällä on oikeus kuntoutusrahaan niiltä kalenterikuukausilta, joiden aikana hän on kokonaan tai osittain estynyt tekemästä ansiotyötä ammatillisen kuntoutuksen vuoksi.

 

TELK katsoi, että A on laissa tarkoitetulla tavalla estynyt kokonaan tai osittain tekemästä ansiotyötä ammatillisen kuntoutuksen vuoksi jo 23.5.2017 alkaen. TELK muutti eläkelaitoksen päätöstä todeten, että A:lla on oikeus kuntoutusrahaan myös ajalla 23.5.-15.6.2017 ja 14.8.-31.8.2017.

TELK/4280/3099/2017

Asianumero: TELK/4280/3099/2017
Päätöksen antaja: TELK
Päätöksen antopäivä: 29.11.2017

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

A haki muutosta eläkelaitoksen päätökseen, jolla hänelle myönnettiin kuntoutusraha opiskelun ajalle 1.9.2017-31.12.2019. A vaati kuntoutusrahan myöntämistä 23.5.2017 alkaen, jolloin hänen opintonsa alkoivat.

TELK muutti eläkelaitoksen päätöstä todeten, että A:lla on oikeus kuntoutusrahaan myös ajalla 23.5.-15.6.2017 ja 14.8.-31.8.2017. Muilta osin TELK hylkäsi valituksen.

Työntekijän eläkelain 28 § 1 momentin mukaan työntekijällä on oikeus kuntoutusrahaan niiltä kalenterikuukausilta, joiden aikana hän on kokonaan tai osittain estynyt tekemästä ansiotyötä ammatillisen kuntoutuksen vuoksi.

TELK totesi perusteluissaan, että eläkelaitos on aiemmin hyväksynyt A:n kuntoutussuunnitelman, joka on rakennusmestarin koulutus ammattikorkeakoulussa ajalla 1.9.2016-31.12.2019. A ei tullut valituksi varsinaiseksi tutkinto-opiskelijaksi 1.9.2016 alkavaan koulutukseen.


Ammattikorkeakoulun opinto-ohjauksen lehtorin 14.9.2017 antaman lausunnon mukaan A on aloittanut avoimen ammattikorkeakoulun polkuopiskelijana rakennusmestarin tutkinto-ohjelmassa 1.9.2016. A on saanut suoritettua tutkinto-opiskelijaksi pääsyyn vaadittavat 60 opintopistettä toukokuussa 2017 ja saanut hakemuksesta tutkinto-opiskelupaikan 23.5.2017. A on 6.7.2017 päivätyn opiskelutodistuksen mukaan aloittanut opinnot 23.5.2017. Selvitysten mukaan kyseisessä oppilaitoksessa on mahdollista opiskella koko vuoden. Oppilaitoksessa on käytössä kesälukukausi, jolloin opiskelija voi suorittaa kesäopintoja ja harjoittelua. Lukuvuosi alkaa 1.8. ja päättyy 31.7. Opetus alkaa syyskuun alussa ja päättyy vaihtelevin ajoin toukokuussa.


Saadun selvityksen mukaan A on edellä mainittujen polkuopintojen myötä saanut varsinaisen tutkinto-opiskelijan opinto-oikeuden 23.5.2017. Opintorekisteriotteeseen hänelle on merkitty rakennusmestarin tutkinto-ohjelman suoritettuja opintoja tai harjoittelua ajalle 31.10.2016-1.9.2017. Viimeisimmät opinnot on suoritettu toukokuussa 2017 sekä 15.6.2017. Saadun selvityksen mukaan A:n on ollut tarkoitus suorittaa 14.8.-1.9.2017 välisenä aikana rakennusmestarin tutkintoon liittyvää harjoittelua viiden opintopisteen edestä. Opintorekisteriotteeseen on 1.9.2017 merkitty viimeksi suoritettu harjoittelu.

TELK katsoi, että A on laissa tarkoitetulla tavalla estynyt kokonaan tai osittain tekemästä ansiotyötä ammatillisen kuntoutuksen vuoksi jo 23.5.2017 alkaen, jolloin hän on saanut tutkintoon johtavan opiskeluoikeuden, 15.6.2017 saakka ja tämän jälkeen myös ajalla 14.8.-31.8.2017. A on kyseisinä aikoina suorittanut rakennusmestarin tutkintoon kuuluvia opintoja tai harjoittelua ja näin ollen osallistunut aktiivisesti kuntoutukseen kyseisinä aikoina mutta ei 16.6.-13.8.2017 välisenä aikana, jolloin hän ei saadun selvityksen mukaan ole osallistunut opintoihin tai harjoitteluun.


TELK:n päätös on lainvoimainen.

Lainkohdat

Työntekijän eläkelaki 28 §