Press "Enter" to skip to content

TELK/413/3000/2012: A:lla ei ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen, kun A:n työkykyä olivat heikentäneet selvityksien mukaan astma ja keuhkoahtaumatauti

Asianumero: TELK/413/3000/2012
Päätöksen antaja: TELK
Päätöksen antopäivä: 28.8.2012

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

A vaati täyden  työkyvyttömyyseläkkeen  myöntämistä ja hänen ikänsä huomioon ottamista ratkaisua tehtäessä.

 

TELK hylkäsi A:n valituksen. TELK totesi, että A on 61-vuotias ja käynyt kansakoulun ja viilaaja- sekä koneistajaopinnot. Hän on toiminut esimerkiksi laboratoriotyöntekijänä, vaihetyöntekijänä, varastomiehenä ja tuotantotyöntekijänä. Viimeksi A on työskennellyt valimotöissä rekisteritietojen mukaan vuonna 2010. A:n työkykyä ovat heikentäneet selvityksien mukaan astma ja keuhkoahtaumatauti. Hänellä on näihin sairauksiin lääkitys, eivätkä sairaudet kuvaudu erityisen vaikea-asteisina. A:lle on myönnetty osatyökyvyttömyyseläke 1.6.2005 alkaen. Vakuutusoikeus on 22.4.2010 antamallaan päätöksellä hylännyt A:n valituksen täydestä  työkyvyttömyyseläkkeestä  . Esitetyn selvityksen perusteella A:n työkyvyssä ei voida ammatillisesti painottaenkaan arvioida tapahtuneen merkittävää heikkenemistä osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen jälkeen. Siten A:n työkyvyn ei voida arvioida heikentyneen laissa tarkoitetulla tavalla vähintään kolmella viidesosalla.

 

Vakuutusoikeus ei muuttanut TELK:n päätöstä.

Lainkohdat

Työntekijän eläkelaki 35 §