Press "Enter" to skip to content

TELK/4038/3001/2016: TELK katsoi, että A:n kuntoutussuunnitelma ei ole tarkoituksenmukaista ammatillista kuntoutusta, koska avoimen ammattikorkeakoulun opinnot eivät sellaisenaan johda ammattiin ja A:n terveydentilalle sopivassa työssä jatkamiseen tai työhön palaamiseen

A vaati kuntoutussuunnitelmansa hyväksymistä, ja esitti kuntoutussuunnitelmanaan avoimen ammattikorkeakoulun polkuopintoja. Polkuopiskelun ensimmäisen vuoden jälkeen hänen on mahdollista hakea suoraan rakennusmestarin tutkintoon johtaviin opintoihin ilman pääsykoetta.

 

TELK katsoi, että A:n kuntoutussuunnitelma ei ole tarkoituksenmukaista ammatillista kuntoutusta, koska avoimen ammattikorkeakoulun opinnot eivät sellaisenaan johda ammattiin ja A:n terveydentilalle sopivassa työssä jatkamiseen tai työhön palaamiseen.

TELK/4038/3001/2016

Asianumero: TELK/4038/3001/2016
Päätöksen antaja: TELK
Päätöksen antopäivä: 23.2.2017

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

TELK hylkäsi A:n valituksen kuntoutussuunnitelman hyväksymisestä.

 

A vaati kuntoutussuunnitelmansa hyväksymistä, koska kaikkien etujen mukaista olisi, että hän aloittaisi opiskelun mahdollisimman pian. A esitti kuntoutussuunnitelmanaan avoimen ammattikorkeakoulun polkuopintoja. Polkuopiskelun ensimmäisen vuoden jälkeen hänen on mahdollista hakea suoraan rakennusmestarin tutkintoon johtaviin opintoihin ilman pääsykoetta.

 

Työntekijän eläkelain mukaan ammatillisella kuntoutuksella tarkoitetaan työkokeilua, työhön valmennusta, työhön tai ammattiin johtavaa koulutusta ja tukea elinkeinotoiminnan aloittamiseen tai jatkamiseen. Työntekijälle voidaan korvata ammatillisesta kuntoutuksesta aiheutuvat välttämättömät ja tarpeelliset kustannukset.

 

A on 29-vuotias ammattikoulun talonrakentajalinjalta valmistunut vahinkosaneeraaja, jolle on aiemmin myönnetty oikeus ammatilliseen kuntoutukseen ja hyväksytty kuntoutussuunnitelma rakennusmestarin ammattikorkeakoulututkinnon opiskeluun 1.9.2016–31.12.2019.

 

A ei ole tullut valituksi varsinaiseksi tutkinto-opiskelijaksi, vaan avoimen ammattikorkeakoulun polkuopiskelijaksi rakennusmestarin tutkinto-ohjelmaan 1.9.2016–31.7.2017, minkä hän on esittänyt uutena kuntoutussuunnitelmanaan.

 

TELK totesi, että A:n kuntoutussuunnitelma ei ole tarkoituksenmukaista ammatillista kuntoutusta, koska avoimen ammattikorkeakoulun opinnot eivät sellaisenaan johda ammattiin ja A:n terveydentilalle sopivassa työssä jatkamiseen tai työhön palaamiseen.

 

TELK:n päätös on lainvoimainen.

Lainkohdat

Työntekijän eläkelaki 25 § ja 26 §