Press "Enter" to skip to content

TELK/3888/3000/2013: A:lla ei ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen, kun A:lla oli polvi- ja olkapäävaivoja, nivelrikkoa, astma, keuhkojen toimintakyvyn alentuma sekä hengityselimistön oireita

Asianumero: TELK/3888/3000/2013
Päätöksen antaja: TELK
Päätöksen antopäivä: 15.1.2014

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

TELK hylkäsi A:n valituksen  työkyvyttömyyseläkkeen  myöntämisestä.

 

A on 58-vuotias mattoasentaja, joka on kertonut toimineensa ammatissaan 37 vuotta.

            

A:lla on polvi- ja olkapäävaivoja sekä hengityselimistön oireita. A:lle on tehty tähystystoimenpide vasempaan polveen, jossa on todettu löydöksenä nivelrikkoa. Tilankuvauksen mukaan nivelrikkoon ei liity merkittäviä polven toiminnan rajoitteita. Polven liikelaajuudet ovat lähes normaalit, eikä turvotusta, epävakautta tai virheasentoa ole kuvattu. Oikean olkapään kuvantamistutkimuksessa on todettu löydöksenä iänmukaisia muutoksia. A:lla todettuun astmaan on aloitettu lääkehoito, jolla sairauden voidaan arvioida olevan kohtuudella hallittavissa. Keuhkojen toimintakyvyn alentumaa on kuvattu lieväksi.

 

TELK totesi, että tutkimuslöydösten perusteella A:lla ei voida todeta sellaista sairautta, joka heikentäisi hänen työkykyään  työkyvyttömyyseläkkeeseen  oikeuttavassa määrin.

 

Vakuutusoikeus ei muuttanut TELK:n päätöstä.

Lainkohdat

Työntekijän eläkelaki 35 § 1 ja 2 mom.