Press "Enter" to skip to content

TELK/3835/3000/2011: A:lla ei ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen, kun A:lla oli rytmihäiriöitä, niska- ja hartiaseudun vaivoja, masennusta ja ahdistusta

Ratkaisussa TELK katsoi, ettei A:lla (58-vuotias, matkatoimistovirkailija) ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen. A:lla oli ollut 20 vuoden ajan rytmihäiriöitä sekä niska- ja hartiaseutuvaivoja, masennusta, ahdistusta ja paniikkioireita.

TELK/3835/3000/2011

Asianumero: TELK/3835/3000/2011
Päätöksen antaja: TELK
Päätöksen antopäivä: 6.3.2012

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X on 58-vuotias matkatoimistovirkailijana 1979–2009 työskennellyt henkilö. Viimeksi hän on työskennellyt lyhyen aikaa potilasavustajana, jonka jälkeen hän on ollut työtön.


X:llä on ollut 20 vuoden ajan rytmihäiriöitä, ja hänelle on aloitettu verenohennuslääkitys vuonna 2004. Rytmihäiriöt ovat muuttuneet kroonisiksi, mutta sepelvaltimotautia hänellä ei ole todettu. Verenpainetautiin on lääkitys. X:llä on ollut lisäksi niska- ja hartiaseudun vaivoja ilman merkittäviä löydöksiä. X:llä on masennusta ja ahdistusta, joka on saattanut purkautua sydäntuntemusten seurauksena paniikkioireina. Ahdistukseen on ollut lääkitys. X:n tiedollis-taidollinen suoriutuminen on ollut keskitasoa parempaa.
TELK on todennut X:n rytmihäiriöiden olevan kiusallisia, mutta ei hengenvaarallisia. X:n masennus- ja ahdistusoireilu on kuvautunut lieväasteisena, ja siinä on hoitomahdollisuuksia. X:lla ei ole todettu sairautta, vikaa tai vammaa, jonka voitaisiin arvioida pitkäaikaisesti ja merkittävästi heikentävän hänen työ- ja toimintakykyään työkyvyttömyyseläkkeeseen oikeuttavasti. Vakuutusoikeus ei muuttanut TELK:n päätöstä.

Lainkohdat

Työntekijän eläkelain 35 §:n 1 ja 2 momentti, kunnallisen eläkelain 24 §:n 1 ja 2 momentti