Press "Enter" to skip to content

TELK/3774/3000/2011: A:lla ei ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen, kun A:n silmänpohjakuoppaan oli tullut murtuma ja kahtena näkemistä

Asianumero: TELK/3774/3000/2011
Päätöksen antaja: TELK
Päätöksen antopäivä: 11.4.2012

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X on vuodesta 2004 alkaen yhdistelmäajoneuvon kuljettajana työskennellyt kyseiseen työhön koulutuksen saanut 43-vuotias henkilö. X on käynyt myös tulityökurssin sekä kone- ja metallitöiden perusteiden osatutkinnon. Hän on aikaisemmin työskennellyt myös kolme vuotta nuorisotoimen kerho-ohjaajana ja kerrossiivoojana.


X on saanut iskun silmänpohjan seutuun, minkä seurauksena silmänpohjakuoppaan on tullut murtuma ja kahtena näkemistä. Silmää on leikattu kahdesti, mutta kaksoiskuvaongelma ei ole poistunut. Muutoin silmien liikkeet ovat olleet normaalit, mutta hankaluutta on ollut etäisyyksien arvioinnissa.


TELK katsoi, että X:n yhdenjaksoisen työkyvyttömyyden ei voida arvioida kestävän yhdenjaksoisesti vähintään vuotta. Silmälääkärin mukaan kaksoiskuvaoire aiheuttaa työkyvyttömyyttä rekka-autonkuljettajana. X:llä on arvioitava olevan työ- ja toimintakykyä jäljellä muuhun työkokemuksensa mahdollistamaan työhön. X:llä ei siten ollut oikeutta  työkyvyttömyyseläkkeeseen  . Vakuutusoikeus ei muuttanut TELK:n päätöstä.

Lainkohdat

Työntekijän eläkelain 35 §:n 1 ja 2 momentti