Press "Enter" to skip to content

TELK/3413/3000/2011: A:lla ei ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen, kun A:lla oli nivelrikkoa ja fibromyalgia

Asianumero: TELK/ 3413/3000/2011
Päätöksen antaja: TELK
Päätöksen antopäivä: 31.1.2012

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X on 60-vuotias myyjä, joka on viimeksi työskennellyt vuonna 2005.


X:llä on vuonna 2009 tehdyn sydänleikkauksen jälkitila. X:n leikkaus on onnistunut ja yleistila on hyvä. X:llä on nivelrikkoa ja fibromyalgia, mutta todetut tukirangan ja nivelten löydökset ovat iänmukaisia, eikä toimintarajoitteita ole kuvattu. 


TELK totesi perusteluissaan, että X:llä ei ole todettu sairautta, vikaa tai vammaa, jonka voitaisiin arvioida pitkäaikaisesti ja merkittävästi heikentävän X:n työ- ja toimintakykyä  työkyvyttömyyseläkkeeseen oikeuttavasti, vaikka X:n ikäkin otetaan huomioon. Vakuutusoikeus ei muuttanut TELK:n päätöstä.

Lainkohdat

Työntekijän eläkelain 35 §