Press "Enter" to skip to content

TELK/3137/3000/2014: A:lle ei myönnetty työkyvyttömyyseläkettä, kun hänellä oli esiintynyt rasitushengenahdistusta sekä oli todettu keuhkoahtaumatauti ja keuhkolaajentuma

Asianumero: TELK/3137/3000/2014
Päätöksen antaja: TELK
Päätöksen antopäivä: 24.2.2015

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

TELK hylkäsi A:n valituksen  työkyvyttömyyseläkkeen myöntämisestä.

 

A on 58-vuotias ja työskennellyt nuohoojana, nuohoojayrittäjänä sekä rakennustyömiehenä. Hän on suorittanut nuohoojan ammattitutkinnon.

 

A:lla on esiintynyt rasitushengenahdistusta. Hänellä on todettu keuhkoahtaumatauti ja keuhkolaajentuma. Kliinisessä rasituskokeessa joulukuussa 2013 hänen suorituskykynsä on ollut rajoittunut. Sydänsairautta ei ole tutkimuksissa todettu. Keuhkojen toimintakykyä mittaavassa spirometriatutkimuksessa löydöksenä on ollut lievä keuhkotoiminnan heikentyminen. Hoitona on suositeltu tupakoinnin lopettamista, liikuntaa sekä oirelääkitystä. A:lla on lisäksi lääkityshoitoiset verenpainetauti ja veren kolesterolin runsaus. Kaularangassa hänellä on todettu lieviä kulumamuutoksia.

 

TELK totesi, että A:lla on työrajoituksia keuhkosairauksiensa takia. Saadun selvityksen perusteella hänellä ei ole kuitenkaan todettavissa niin merkittävästi toimintakykyä heikentävää keuhkosairautta tai muuta sellaista vaikea-asteista sairautta, vikaa tai vammaa, että hänen työkykynsä voitaisiin arvioida heikentyneen  työkyvyttömyyseläkkeeseen  oikeuttavalla tavalla. A:lla on arvioitava olevan edelleen työkykyä jäljellä hänen terveydentilalleen sopivaan työhön.

 

Vakuutusoikeus ei muuttanut TELK:n päätöstä.

Lainkohdat

Työntekijän eläkelaki 35 § 1 ja 2 mom.