Press "Enter" to skip to content

TELK/3031/3000/2012: A:lla ei ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen, kun A:lla oli masennusoireita, jotka ilmenivät ahdistuneisuutena, aloite- ja keskittymiskyvyttömyytenä sekä ärtyneisyytenä

A oli 60-vuotias palveluneuvoja, jossa ammatissa hän on työskennellyt vuodesta 1974 alkaen. Hänellä oli masennusoireita, jotka liittyivät uupumukseen ja työpaikkaongelmiin.

 

TELK katsoi, että A:n oireet olivat  lievät, ettei hänen työkykynsä ollut ammatillisesti arvioiden heikentynyt vähintään kahdella viidesosalla yhdenjaksoisesti ainakin vuoden ajan, eikä hänellä tämän takia ole oikeutta  työkyvyttömyyseläkkeeseen. TELK hylkäsi A:n valituksen, jossa hän vaati työkyvyttömyyseläkkeen myöntämistä. Vakuutusoikeus ei muuttanut TELKin päätöstä.

TELK/3031/3000/2012

Asianumero: TELK/3031/3000/2012
Päätöksen antaja: TELK
Päätöksen antopäivä: 26.2.2013

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

TELK hylkäsi A:n valituksen, jossa hän vaati  työkyvyttömyyseläkkeen  myöntämistä.

 

A on 60-vuotias palveluneuvoja, jossa ammatissa hän on työskennellyt vuodesta 1974 alkaen. Työ on ollut asiakaspalvelua päätteen ääressä. A on ollut osa-aikaeläkkeellä 1.12.2010 alkaen.

 

A:lla on masennusoireita, jotka liittyvät uupumukseen ja työpaikkaongelmiin. Masennusoireet ilmenevät ahdistuneisuutena, aloite- ja keskittymiskyvyttömyytenä sekä ärtyneisyytenä. A:lla ei ole esiintynyt todellisuudentajun häiriöön viittaavaa. A:lle on tehty psykologinen tutkimus, jossa hänen tiedollisen ja taidollisen suoritustasonsa on arvioitu vastaavan keskitasoa. Muisti- ja keskittymiskykytesteissä on todettu heikentymää verrattuna ikäryhmän normaalitasoon. A:n stressinsieto- ja psyykkinen prosessointikyky ovat tutkimuksen mukaan alentuneet masennuksen vuoksi. A:lla on masennusoireisiin lääkitys ja hänellä on myös ollut säännöllinen hoitokontakti.

 

TELK totesi, että A:lla on masennusoireita, jotka liittyvät kuormittavaan työtilanteeseen. Lääkärinlausunnoissa esitetyt kuvaukset A:n masennusoireista ja käytössä olleen hoidon tasosta eivät viittaa erityisen vaikea-asteiseen psykiatriseen sairauteen. TELK katsoi, että A:n oireet ovat siinä määrin lievät, ettei hänen työkykynsä ole ammatillisestikaan arvioiden heikentynyt vähintään kahdella viidesosalla yhdenjaksoisesti ainakin vuoden ajan, eikä hänellä tämän takia ole oikeutta  työkyvyttömyyseläkkeeseen.

 

Vakuutusoikeus ei muuttanut TELK:n päätöstä.

Lainkohdat

Työntekijän eläkelaki 35 §, valtion eläkelaki 35 §