Press "Enter" to skip to content

TELK/3001/3000/2011: A:lla ei ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen, kun A:lla oli diabetes, masennus, uupumus ja univaikeuksia

Asianumero: TELK/3001/3000/2011
Päätöksen antaja: TELK
Päätöksen antopäivä: 24.1.2012

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X on 60-vuotias yo-merkonomin ja tullivartijan koulutukset suorittanut henkilö. Lisäksi X on suorittanut useita eri alojen kursseja. X on työskennellyt lyhytkestoisissa toimistotöissä.
X:llä on ollut 35 vuotta diabetes, josta on aiheutunut lieviä silmänpohjamuutoksia ja alkavaa neuropatiaa. Diabetekseen on insuliinihoito. X:llä on ollut masennusta, uupumusta ja univaikeuksia, joiden vuoksi hän on käynyt kahdesti kuukaudessa keskustelemassa psykologin hoidossa.

 

TELK on todennut, että diabetes ei aiheuta työkyvyttömyyttä X:n työkokemuksen mahdollistamaan työhön. Masennusta voidaan hoitaa, minkä vuoksi X:llä ei ole todettu sairautta, vikaa tai vammaa, jonka voitaisiin arvioida pitkäaikaisesti ja merkittävästi heikentävän hänen työ- ja toimintakykyään  työkyvyttömyyseläkkeeseen  oikeuttavasti X:n ikäkin huomioon ottaen.
Vakuutusoikeus totesi, että uuden selvityksen perusteella X:n tilanne on pysynyt ennallaan. X:n sairaudet eivät myöskään merkittävästi rajoita X:n toimintakykyä X:n vakuutusoikeudelle toimittaman uudenkaan terveydentilaselvityksen perusteella. X:llä ei siten ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen. Vakuutusoikeus ei muuttanut TELK:n päätöstä

Lainkohdat

Työntekijän eläkelain 35 §