Press "Enter" to skip to content

TELK/2933/3001/2015: Oliko A:n kuntoutussuunnitelmaa pidettävä tarkoituksenmukaisena?

TELK oli hylännyt A:n valituksen eläkelaitoksen päätöksestä, jolla hänelle myönnettyyn oikeus ammatilliseen kuntoutukseen, mutta hänen kuntoutussuunnitelmansa hylättiin, koska elinkeinotuen myöntäminen koneisiin tai laitteisiin ei ollut tarkoituksenmukaista.

 

Jotta voi hakea ammatillista kuntoutusta, on oltava kuntoutussunnitelma, jonka avulla on mahdollista päästä työkyvyn kannalta sopiviin työtehtäviin tai ammattiin.

 

TELK katsoi, ettei esitetty kuntoutussuunnitelma lykännyt työeläkelakien edellyttämällä tavalla maatalousyrittäjän eläkkeelle jäämistä eikä sitä voitu näin ollen pitää tarkoituksenmukaisena.

 

Ammatillista kuntoutusta voi saada, jos kuntoutuksen avulla voidaan auttaa työssä jatkamista. Kuntoutussuunnitelmasta pitää käydä ilmi ne keinot, joiden avulla työelämässä jatkaminen, työelämään palaaminen tai sinne siirtyminen on mahdollista. Keinona voi olla esimerkiksi koulutus, työkokeilu tai työhönvalmennus.

TELK/2933/3001/2015

Asianumero: TELK/2933/3001/2015
Päätöksen antaja: TELK
Päätöksen antopäivä: 22.9.2015

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

TELK hylkäsi A:n valituksen eläkelaitoksen päätöksestä, jolla hänelle myönnettiin oikeus ammatilliseen kuntoutukseen ja hänen kuntoutussuunnitelmansa hylättiin, koska elinkeinotuen myöntäminen koneisiin ja laitteisiin ei ole tarkoituksenmukaista.

 

A vaati elinkeinotuen myöntämistä työtä helpottavien koneiden ja laitteiden hankintaan.

 

TELK totesi, että A on 45-vuotias maanviljelijä, jolla on ammatillisena pohjakoulutuksena agrologin tutkinto. Hänelle on rekisteröity vakuutettua maatalousyrittäjätoimintaa vuodesta 1998 alkaen.

 

A:lla on esiintynyt tuki- ja liikuntaelinkipuja. Selässä on kuvantamistutkimuksissa havaittu jonkin verran rappeumamuutoksia. Lonkissa on todettu vasenpainotteisesti nivelrikkoa ja oikeassa olkapäässä pinneoireita. Kehon toiminnallinen tila on vastaanotolla ollut kohtuullinen mutta rasituksen yhteydessä on kuvattu runsaasti kipuja. Huhtikuussa 2015 päivätyn lääkärinlausunnon mukaan A ei tilaa koneistamallakaan kykenisi jatkamaan maatalousyrittäjänä eläkeikään saakka.

 

TELK katsoi, että esitetty kuntoutussuunnitelma ei lykkää työeläkelakien edellyttämällä tavalla maatalousyrittäjän eläkkeelle jäämistä eikä sitä näin ollen voida pitää tarkoituksen­mukaisena.

 

TELK:n päätös on lainvoimainen.

Lainkohdat

Maatalousyrittäjän eläkelaki 42 §