Press "Enter" to skip to content

TELK/2436/3000/2010: X:lla ei ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen, kun X:lla oli pitkäaikaisia selkävaivoja, vasempaan alaraajaan säteileviä oireita, kulumamuutoksia ja hermojuurta ahtauttavaa muutosta

X:llä (50-vuotias, merkonomi) ei ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen. X:llä oli pitkäaikaisia selkävaivoja, vasempaan alaraajaan säteileviä oireita, kulumamuutoksia ja hermojuurta ahtauttavaa muutosta. X:n kehon taivutukset olivat tyydyttävät. TELKin mukaan yksin kipujen vuoksi X:n työ- ja toimintakykyä ei voitu pitää pitkäaikaisesti ja merkittävästi heikentyneenä.

 

Vakuutusoikeus ei muuttanut TELKin päätöstä.

TELK/2436/3000/2010

Asianumero: TELK/2436/3000/2010
Päätöksen antaja: TELK
Päätöksen antopäivä: 28.9.2010

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X on 50-vuotias merkonomin tutkinnon suorittanut asianajosihteeri. X:llä on monia toimistotyötä sisältäviä työsuhteita, ja viimeksi hän on työskennellyt asianajosihteerinä vuosina 1984 – 2006. X:llä on pitkäaikaisia selkävaivoja ja vasempaan alaraajaan säteileviä oireita. Tukirangan kuvantamistutkimuksessa on todettu kulumamuutoksia ja hermojuurta ahtauttavaa muutosta, mutta selkäydinkanavan ahtaumaa ei ollut todettu. X:n kehon taivutukset ovat tyydyttävät eikä toiminnallinen tila ole merkittävästi heikentynyt. X:llä on kipuja joihin on lääkitys, eikä yksin kipujen vuoksi X:n työ- ja toimintakykyä voida pitää pitkäaikaisesti ja merkittävästi heikentyneenä. Tämän vuoksi X:llä ei ole oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen. Vakuutusoikeus ei muuttanut TELK:n päätöstä.

Lainkohdat

TyEL 35 §, 1 ja 2 mom, KuEL 24 §, 1 ja 2 mom ja VaEL 35 § 1 ja 2 mom.