Press "Enter" to skip to content

TELK/241/3000/2017: Eläkelaitoksen asiantuntijalääkäri oli päätöstä ratkaistaessaan esteellinen

Asianumero: TELK/241/3000/2017
Päätöksen antaja: TELK
Päätöksen antopäivä: 29.8.2016
Asiakirjan laji: päätös

TELK kumosi eläkelaitoksen päätöksen ja palautti asian eläkelaitokseen uudelleen käsiteltäväksi.

Hallintolain (HL) 27 §:n mukaan virkamies ei saa osallistua asian käsittelyyn eikä olla läsnä sitä käsiteltäessä, jos hän on esteellinen. Virkamiehen esteellisyydestä säädetty koskee myös muuta asian käsittelyyn osallistuvaa. HL 28 §:n perusteella esteellisyys syntyy, jos virkamies on sellaisessa suhteessa käsiteltävään asiaan tai asianosaiseen, joka voi vaarantaa hänen puolueettomuutensa, taikka jos hänen puolueettomuutensa muusta erityisestä syystä vaarantuu.

 

Valituksenalaisella päätöksellä eläkelaitos on hylännyt A:n  työkyvyttömyyseläkehakemuksen. Asiassa on ilmennyt, että eläkeasian ratkaisuun alun perin osallistunut eläkelaitoksen asiantuntijalääkäri on ollut esteellinen. Asiantuntijalääkäri on jäävännyt itsensä, mutta tästä huolimatta valituksenalaisen päätöksen perusteena on käytetty kyseisen asiantuntijalääkärin tekemää, eläkelaitoksen ratkaisumuistiolle kirjattua arviota. Päätös on näin ollen syntynyt virheellisessä järjestyksessä.

TELK:n päätös on lainvoimainen.