Press "Enter" to skip to content

TELK/2232/3000/2012: A:lla ei ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen, kun A:n tiedollinen ja taidollinen kokonaistaso oli heikkolahjaisen tasolla sekä hänellä oli persoonallisuudessa kapea-alaisuutta ja kypsymättömyyttä

A oli 62-vuotias puhelinmyyjä. A:n neuropsykologisessa tutkimuksessa selvisi, että hänen tiedollinen ja taidollinen kokonaistasonsa on heikkolahjaisen tasolla. Lisäksi hänellä oli todettu persoonallisuudessa kapea-alaisuutta ja kypsymättömyyttä.

 

TELK totesi, ettei A:n työkyvyssä ollut tapahtunut olennaista heikentymistä, vaan hänellä oli ollut samankaltaiset oireet vuosia työssä ollessaan. A ei ollut täyttänyt laissa tarkoitetulla tavalla  työkyvyttömyyseläkkeen myöntämisen edellytyksiä.

 

TELK hylkäsi A:n valituksen, jossa hän vaati  työkyvyttömyyseläkkeen  myöntämistä. Vakuutusoikeus ei muuttanut TELKin päätöstä.

TELK/2232/3000/2012

Asianumero: TELK/2232/3000/2012
Päätöksen antaja: TELK
Päätöksen antopäivä: 17.11.2012

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

TELK hylkäsi A:n valituksen, jossa hän vaati  työkyvyttömyyseläkkeen  myöntämistä.

 

A on 62-vuotias puhelinmyyjä. Hän on käynyt kansa- ja kansalaiskoulun, liikemiesten kauppakoulun ja useita konekirjoituskursseja. Hän on työskennellyt puhelinmyyjänä, hoitoapulaisena, puhelinvälittäjänä, siivoojana, konekirjoittajana, keittiöapulaisena, reikäkorttilävistäjänä, pakkaajana ja lähettinä. Viimeisin rekisteröity työsuhde on ollut vuonna 2007. Työhistoriaa on yhteensä noin kuusi vuotta.

 

A on ollut lokakuussa 2011 neuropsykologisessa tutkimuksessa, jonka mukaan hänen tiedollinen ja taidollinen kokonaistasonsa on heikkolahjaisen tasolla. Lisäksi hänellä on persoonallisuudessa kapea-alaisuutta ja kypsymättömyyttä. Sen sijaan toimintakyvyn tasonlaskua tutkimuksessa ei todettu.

 

TELK totesi, ettei A:n työkyvyssä ole tapahtunut olennaista heikentymistä, vaan hänellä on ollut samankaltaiset oireet vuosia työssä ollessaan. Tämän vuoksi TELK katsoi, ettei A täytä laissa tarkoitetulla tavalla  työkyvyttömyyseläkkeen  myöntämisen edellytyksiä vaikka työkyvyn arvioinnissa painotetaan työkyvyttömyyden ammatillista luonnetta. A:lla ei näin ollen ole oikeutta  työkyvyttömyyseläkkeeseen.

 

Vakuutusoikeus ei muuttanut TELK:n päätöstä.

Lainkohdat

Työntekijän eläkelaki 35 §, kunnallinen eläkelaki 24 §