Press "Enter" to skip to content

TELK/2125/3000/2011: X:lla ei ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen, kun X:lla oli olkapäässä kipua, jäykkyyttä ja rasituksensiedon heikkenemää sekä nivelrikkomuutoksia ja työrajoitteita yläraajoja rasittavassa työssä

X:llä (51-vuotias, kone- ja pienputkiasentaja) ei ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen. X:llä oli olkapäässä kipua, jäykkyyttä ja rasituksensiedon heikkenemää sekä nivelrikkomuutoksia ja työrajoitteita yläraajoja rasittavassa työssä.

 

TELK katsoi, että X:llä oli työkykyä jäljellä riittävästi fyysisesti kevyeen työhön. Tämän vuoksi X:lle ei oltu myönnetty työkyvyttömyyseläkettä. Vakuutusoikeus ei muuttanut TELKin päätöstä.

TELK/2125/3000/2011

Asianumero: TELK/2125/3000/2011
Päätöksen antaja: TELK
Päätöksen antopäivä: 14.11.2011

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X on 51-vuotias kone- ja pienputkiasentaja. X on työskennellyt tässä työssä noin 30 vuoden ajan. X:lle on tehty molempiin olkapäiden niveliin leikkaukset toistuvien sijoiltaanmenojen vuoksi. X:n oikeassa olkapäässä on kipuja, jäykkyyttä ja rasituksensiedon heikkenemää. Olkanivelessä on todettu huomattavia nivelrikkomuutoksia, koukistusliike on onnistunut 140 asteeseen ja loitontamisliike 120 asteeseen. Vasemman olkapään liikkeet ovat täysilaajuiset. Olkapäänliikkeet ovat suhteellisen tyydyttävät, mutta X:lla on työrajoitteita yläraajoja rasittavassa työssä. TELK katsoi X:lla olevan työkykyä jäljellä riittävästi fyysisesti kevyeen työhön, jossa työrajoitteet on otettu mahdollisuuksien mukaan huomioon. Tämän vuoksi X:lle ei ole myönnetty työkyvyttömyyseläkettä. Vakuutusoikeus ei muuttanut TELK:n päätöstä.

Lainkohdat

Työntekijän eläkelain 35 § 1 ja 2 momentti