Press "Enter" to skip to content

TELK/2092/3000/2011: X:lla ei ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen, kun X:lla oli rytmihäiriöitä, hengenahdistusta sekä hänelle oli tehty sydämen läppäleikkaus ja asennettu pysyvä sydämentahdistin

X:lla (60-vuotias, maanviljelijä) ei ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen. A:lla oli rytmihäiriöitä, hengenahdistusta sekä hänelle oli tehty sydämen läppäleikkaus ja asennettu pysyvä sydämentahdistin. X:lla oli esiintynyt pienessäkin rasituksessa rytmihäiriöitä ja hengenahdistusta.

 

Työntekijän eläkelain 35 §:n mukaan työntekijällä on oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen, jos hänen työkykynsä arvioidaan olevan heikentynyt sairauden, vian tai vamman vuoksi vähintään kahdella viidesosalla yhtäjaksoisesti ainakin vuoden ajan. Työkyvyttömyyseläke myönnetään täytenä eläkkeenä, jos työntekijän työkyky on heikentynyt vähintään kolmella viidesosalla. Muussa tapauksessa työkyvyttömyyseläke myönnetään osatyökyvyttömyyseläkkeenä. Työkyvyn heikentymistä arvioitaessa otetaan huomioon työntekijän jäljellä oleva kyky hankkia itselleen ansiotuloja sellaisella saatavissa olevalla työllä, jota työntekijän voidaan kohtuudella edellyttää tekevän. Tällöin otetaan huomioon myös työntekijän koulutus, aikaisempi toiminta, ikä, asuinpaikka ja muut näihin rinnastettavat seikat. Jos työkyky vaihtelee, otetaan huomioon työntekijän vuotuinen ansio.

 

TELKin mukaan työkyvyttömyyseläkkeen myöntäminen edellyttää riittävän vaikea-asteisia objektiivisia sairauslöydöksiä, joita ei ollut todettu. Sen takia X:lla ei ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen. Vakuutusoikeus ei muuttanut TELKin päätöstä.

TELK/2092/3000/2011

Asianumero: TELK/2092/3000/2011
Päätöksen antaja: TELK
Päätöksen antopäivä: 22.11.2011

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X on 60-vuotias maanviljelijänä vuoteen 2006 saakka toiminut mies. Hän on tehnyt myös metsäkonetöitä. X:lle on vuonna 2000 tehty sydämen läppäleikkaus ja asennettu pysyvä sydämentahdistin. X:lla on esiintynyt pienessäkin rasituksessa rytmihäiriöitä ja hengenahdistusta. X:lla on verenpainelääkitys, veren runsasrasvaisuuteen vaikuttava lääkitys sekä verenohennus- ja nesteenpoistolääkitys. TELK totesi, että X:llä ei ole kuvattu vaikea-asteista sydänsairautta. Työkyvyttömyyseläkkeen myöntäminen edellyttää riittävän vaikea-asteisia objektiivisia sairauslöydöksiä, ja sellaisia ei ollut todettu, minkä vuoksi X:llä ei ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen. Vakuutusoikeus ei muuttanut TELK:n päätöstä.

Lainkohdat

Maatalousyrittäjän eläkelaki 47 §, työntekijän eläkelaki 35 §