Press "Enter" to skip to content

TELK/1972/3000/2012: A:lla ei ollut oikeutta täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen, kun A:lla oli nivelrikkoa, jännekipua, lanneselän kipua, niveloireita, työrasitusperäistä kipuoireilua, selässä jäykkyyttä ja kipua sekä sekamuotoinen ahdistus- ja masennustila

TELK katsoi, että työkyvyttömyyden ammatillista luonnetta painotettaessa A:n työkyky oli heikentynyt osatyökyvyttömyyseläkkeeseen oikeuttavassa määrin toistaiseksi. TELK muutti eläkelaitoksen päätöstä siten, että A:n työkyvyn arvioitiin heikentyneen osatyökyvyttömyyseläkkeeseen oikeuttavasti toistaiseksi. Vakuutusoikeus ei muuttanut TELK:in päätöstä.

TELK/1972/3000/2012

Asianumero: TELK/1972/3000/2012
Päätöksen antaja: TELK
Päätöksen antopäivä: 28.11.2012

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

TELK muutti eläkelaitoksen päätöstä siten, että A:n työkyvyn arvioitiin heikentyneen osatyökyvyttömyyseläkkeeseen oikeuttavasti toistaiseksi ja hylkäsi valituksen enemmälti.

 

A on 62-vuotias kioskimyyjä, joka on käynyt keskikoulun. A on työskennellyt kirjakaupassa, tehdastyössä, kemikaalikaupassa, kahvilassa ja viimeksi 27 vuoden ajan kioskimyyjänä. Työ on seisomatyötä, ja siihen kuuluu esimerkiksi limsakorien ja lehtinippujen nostamista, kumartelua ja kyykistymistä.

 

A:lla on todettu lonkkien lievää nivelrikkoa, lonkkien ison sarvennoisen alueen jännekipua, lonkkiin säteilevää lanneselän kipua sekä sekamuotoinen ahdistus- ja masennustila. Kuvantamistutkimuksessa lannerangassa on todettu alimmassa nikamavälissä kulumaa mutta ei hermokudoksen puristukseen viittaavaa. Niveloireiden taustalla ei ole todettu reumaattista sairautta. A:n selän liikkeissä on kuvattu jäykkyyttä ja kipuja. Myös kyykistyminen on ollut hankalaa.

 

TELK katsoi, että työkyvyttömyyden ammatillista luonnetta painotettaessa A:n työkyky on heikentynyt osatyökyvyttömyyseläkkeeseen oikeuttavassa määrin toistaiseksi. A:lla on kuvattu työrasitusperäistä kipuoireilua, mutta tutkimuksin todennetut sairauslöydökset tuki- ja liikuntaelinkipujen taustalla jäävät melko vähäisiksi. A:lla ei ole todettu myöskään vaikeaa masennusta, ja lisäksi asianmukaisella hoidolla psyykkisten oireiden on arvioitava olevan lievitettävissä. Näin ollen TELK ei arvioinut A:n työkyvyn heikentyneen täyteen  työkyvyttömyyseläkkeeseen  oikeuttavalla tavalla.

 

Vakuutusoikeus ei muuttanut TELK:n päätöstä.

Lainkohdat

Työntekijän eläkelaki 35 §