Press "Enter" to skip to content

TELK/1936/3000/2012: A:lla ei ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen, kun A:lla oli synnynnäisestä geenimutaatiosta aiheutuva oireyhtymä, joka yleensä aiheuttaa liikakasvua ja lievää kehitysvammaisuutta

Asianumero: TELK/1936/3000/2012
Päätöksen antaja: TELK
Päätöksen antopäivä: 30.10.2012

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

TELK hylkäsi A:n valituksen työkyvyttömyyseläkkeen  myöntämisestä. A on 24-vuotias ja opiskellut mukautetussa kiinteistönhoitajan ammattikoulutuksessa. A on työskennellyt suojatyöluonteisissa kiinteistönhoitajan tehtävissä vuosina 2008–2011. Hänelle on myönnetty kansaneläkelain mukainen  työkyvyttömyyseläke 1.8.2012 lukien. A:lla on synnynnäisestä geenimutaatiosta aiheutuva oireyhtymä, joka yleensä aiheuttaa liikakasvua ja lievää kehitysvammaisuutta. A on suurikasvuinen, mutta hänellä ei ole todettu älyllistä kehitysvammaisuutta. Työssä ongelmaksi on muodostunut oma-aloitteisuuden puute. TELK totesi perusteluissaan, että A:lla on todettu synnynnäinen oireyhtymä, joka on vaikuttanut hänen selviytymiseensä koko elämän ajan. A:lla ei ole ollut työskentelyä avoimilla työmarkkinoilla. TELK katsoi, että A:n työkyky ei ole heikentynyt hänen työuransa aikana, eikä hänellä näin ollen ole oikeutta työeläkelakien mukaiseen  työkyvyttömyyseläkkeeseen. Päätös on lainvoimainen.

Lainkohdat

Työntekijän eläkelain 35 § 1 ja 2 momentit