Press "Enter" to skip to content

TELK/1684/3000/2015: TELK kumosi eläkelaitoksen päätöksen todeten, että A:lla oli oikeus täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen

Asianumero: TELK/1684/3000/2015
Päätöksen antaja: TELK
Päätöksen antopäivä: 7.10.2015

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

TELK kumosi eläkelaitoksen päätöksen todeten, että A:lla on oikeus täyteen  työkyvyttömyyseläkkeeseen joulukuussa 2014 alkaneen työkyvyttömyyden perusteella.

 

A on 61-vuotias perushoitaja, jolla on apuhoitajan ja muistihoitajan koulutukset. Hän on kertonut toimineensa kotihoidossa ja viimeksi muokatulla työnkuvalla siten, että työ on pääasiassa ollut tietokoneella tehtävää asioiden hoitamista. A on saanut osatyökyvyttömyyseläkettä 1.8.2011 alkaen.

 

A:lla on kuvattu olevan pitkäaikaisia käsien nivelrikkovaivoja. Kuvantamistutkimuksissa on todettu käsien pikkunivelten nivelrikkomuutoksia, joiden on kuvattu edenneen vuosien 2011 ja 2013 vertailukuviin nähden. A on ollut työkokeilussa muokatussa työssä, mutta työkokeilu keskeytyi oireisiin. Toimintakyvyn kuvausten mukaan nyrkistys ei onnistu lainkaan niveljäykkyyden vuoksi. Hänellä on lisäksi kuvattu sormissa turvotusta, kosketusarkuutta, virheasentoja, kömpelyyttä ja heikko puristusvoima. Työnantajan todistuksen mukaan A:lle ei ole tarjolla hänen työkykynsä mukaista työtä.

 

TELK katsoi, että A:n työkyky on heikentynyt joulukuussa 2014 alkaneen työkyvyttömyyden perusteella täyteen  työkyvyttömyyseläkkeeseen  oikeuttavasti, kun otetaan huomioon tutkimuslöydökset ja muut työkyvyn arvioinnissa vaikuttavat seikat.

Lainkohdat

Kunnallinen eläkelaki 24 §, 25 §, 26 § ja 28 §