Press "Enter" to skip to content

TELK/1681/3100/2013: Oliko eläkelaitoksella edellytykset työkyvyttömyyseläkepäätöksen poistamiseksi?

Asiassa oli kysymys siitä, että eläkelaitos oli vahingossa myöntänyt A:lle työkyvyttömyyseläkkeen toistaiseksi. TELK katsoi asiassa esitetyn selvityksen perusteella, että edellytykset päätöksen poistamiseksi olivat olemassa ja poisti eläkelaitoksen lainvoimaisen päätöksen.

TELK/1681/3100/2013

Asianumero: TELK/1681/3100/2013
Päätöksen antaja: TELK
Päätöksen antopäivä: 13.12.2013

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Eläkelaitos haki työkyvyttömyyseläkepäätöksen poistamista, koska päätöksellä myönnettiin A:lle työkyvyttömyyseläke 1.8.2012 alkaen toistaiseksi. Perusteluinaan eläkelaitos esitti, että Kansaneläkelaitos pääasiallisena eläkkeen ratkaisijana ja maksajana antoi eläkelaitokselle ennakkoilmoituksen kuntoutustuen myöntämisestä 31.1.2013 saakka. Myös lääkärinlausunto oli kirjattu määräaikaisena 31.1.2013 saakka. Eläkelaitos kuitenkin epähuomiossa myönsi A:lle työkyvyttömyyseläkkeen toistaiseksi. Eläkelaitos pyysi A:lta suostumusta päätöksen oikaisemiseksi, mutta ei saanut suostumusta.

 

TELK katsoi asiassa esitetyn selvityksen perusteella, että edellytykset päätöksen poistamiseksi ovat olemassa ja poisti eläkelaitoksen lainvoimaisen päätöksen.

Lainkohdat

TyEL 140 §