Ratkaisu: TELK/161/3000/2014

Työkyvyn arviointi


Asianumero: TELK/161/3000/2014
Päätöksen antaja: TELK
Päätöksen antopäivä: 10.6.2014
Asiakirjan laji: päätös


Tiivistelmä päätöksen sisällöstä


TELK hylkäsi A:n valituksen täyden työkyvyttömyyseläkkeen myöntämisestä. A on 56-vuotias ja hän on työskennellyt viulunsoitonopettajana. Hän on ollut osatyökyvyttömyyseläkkeellä 1.10.2009 alkaen.

A:lla on todettu kaularangan rappeumaa, vasemmanpuoleinen TOS-oireyhtymä, vasemman käden peukalon kämmennivelen nivelrikkoa sekä astma. Peukalon nivelrikko aiheuttanut kipua, mutta merkittävää virheasentoa ei ole todettu. A:n astma on ollut puhalluskokeiden mukaan lieväasteinen.


A:n uuden eläkehakemuksen mukaan hänen vasemman peukalonsa kulumat ja vammansa ovat pahentuneet viimeisen vuoden aikana. Peukalon vamma on aiheuttanut suurta kipua soittaessa.


Magneettitutkimuksessa maaliskuussa 2012 vasemmassa olkapäässä ei ole todettu läpimentävää kiertäjäkalvosimen repeämää. Lokakuun 2013 lääkärinlausunnon mukaan vasemmassa olkapäässä ei ole lihassurkastumaa ja A:n lihaksiston on todettu olevan kunnossa. Vasemman käden aktiivinen nosto onnistuu vaakatasoon ja passiivisesti käsi nousee ylös asti. Leikkausta vaativaa sairauslöydöstä olkapäässä ei ole todettu. Marraskuun 2013 lääkärinlausunnon mukaan uudessa hermoratatutkimuksessa ei ole todettu normaalista poikkeavaa. Vasemmassa peukalossa on nivelrikko CMC-nivelessä ja osittainen sijoiltaanmeno. Helmikuun 2014 lääkärinlausunnon mukaan vasemman käden aktiivinen sorminäppäryys ja rasituksensieto on heikentynyt. TELK totesi, että alle 60-vuotiaan työntekijän työkykyarvio ei ole luonteeltaan ammatillinen.


TELK totesi, että A:n vasemman käden sairauslöydös on aikaisempaa vastaava ja se haittaa soittotyötä. TELK katsoi kokonaisarvion perusteella, että A:lla on edelleen työkykyä osa-aikaiseen työhön, jota häneltä voidaan terveydentilansa puolesta kohtuudella edellyttää. A:n työkyvyssä ei ole tapahtunut täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen oikeuttavaa pitempiaikaista muutosta.


Vakuutusoikeus ei muuttanut TELK:n päätöstä.

Lainkohdat

Työntekijän eläkelaki 35 § 1 ja 2 mom. sekä 48 § 2 mom.