Press "Enter" to skip to content

TELK/1489/2021: Oliko A kieltäytynyt ammatillisesta kuntoutuksesta ja keskeyttänyt kuntoutuksen ilman pätevää syytä?

Asiassa oli kysymys siitä, että A:lle oli myönnetty kuntoutuskorotus työkokeilun ajalle, mutta A:n työkokeilu oli päättynyt ennenaikaisesti ja tämän vuoksi eläkelaitos oli lakkauttanut A:n kuntoutuskorotuksen.

 

Työntekijän eläkelain (TyEL) 30 §:n mukaan, jos työntekijä saa 35 §:n mukaista työkyvyttömyyseläkettä, hänellä ei ole oikeutta 28 §:n mukaiseen kuntoutusrahaan. Työkyvyttömyyseläkkeen saajalle maksetaan ammatillisen kuntoutuksen kestoajalta työkyvyttömyyseläkkeen lisäksi kuntoutuskorotus. Kuntoutuskorotus on 33 prosenttia työkyvyttömyyseläkkeen määrästä.


A:n työnantaja oli purkanut työkokeilun 1.3.2021 vedoten koronavirukseen. Työnantajan mukaan hänellä ei ollut resursseja A:n ohjaamiseen etätyöskentelyn aikana, sillä koronaviruksen myötä työntekijät siirtyivät täysin etätyöhön

 

TyEL 32 §:n mukaan kuntoutusraha tai työkyvyttömyyseläkkeensaajalle maksettava kuntoutuskorotus voidaan lakkauttaa, jos sen saaja kieltäytyy ammatillisesta kuntoutuksesta tai keskeyttää tällaisen kuntoutuksen ilman pätevää syytä.

 

TELK katsoi, ettei A ollut kieltäytynyt ammatillisesta kuntoutuksesta eikä hän ollut keskeyttänyt kuntoutustaan ilman pätevää syytä. Näin ollen eläkelaitoksen ei olisi tullut lakkauttaa A:n kuntoutuskorotusta 1.4.2021 lukien.

TELK/1489/2021

Asianumero: TELK/1489/2021
Päätöksen antaja: TELK
Päätöksen antopäivä: 22.06.2021

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

TELK kumosi valituksenalaisen eläkelaitoksen päätöksen, jolla A:lle myönnetty kuntoutuskorotus on lakkautettu 1.4.2021 alkaen, koska A:n työkokeilu on päättynyt 1.3.2021.

 

Työntekijän eläkelain (TyEL) 30 §:n mukaan, jos työntekijä saa 35 §:n mukaista työkyvyttömyyseläkettä, hänellä ei ole oikeutta 28 §:n mukaiseen kuntoutusrahaan. Työkyvyttömyyseläkkeen saajalle maksetaan ammatillisen kuntoutuksen kestoajalta työkyvyttömyyseläkkeen lisäksi kuntoutuskorotus. Kuntoutuskorotus on 33 prosenttia työkyvyttömyyseläkkeen määrästä.

 

TyEL 32 §:n mukaan kuntoutusraha tai työkyvyttömyyseläkkeensaajalle maksettava kuntoutuskorotus voidaan lakkauttaa, jos sen saaja kieltäytyy ammatillisesta kuntoutuksesta tai keskeyttää tällaisen kuntoutuksen ilman pätevää syytä.

 

A:lle on myönnetty kuntoutuskorotus työkokeilun ajalle 18.1.2021- 17.4.2021. A:n työkokeilu on päättynyt 1.3.2021 ja tämän vuoksi eläkelaitos on valituksenalaisella päätöksellä lakkauttanut A:n kuntoutuskorotuksen 1.4.2021 lukien.

 

Asiassa esitetyn selvityksen mukaan A on ollut yhteydessä eläkelaitokseen 1.3.2021, jolloin hän on ilmoittanut työnantajan purkaneen työkokeilun 1.3.2021 koronavirukseen vedoten. 19.4.2021 päivätyn työvalmentajan loppulausunnon mukaan, työnantaja on ilmoittanut 25.2.2021, että on keskeyttämässä A:n työkokeilun. Työnantaja on perustellut työkokeilun keskeyttämistä heidän työntekijöidensä siirtymisellä täysin etätyöhön, johon A:lla ei ole ollut resursseja, koska hänen työnsä ohjaaminen on vaatinut vielä kuukauden työskentelyn jälkeen runsaasti ohjaamista.

 

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella TELK katsoi, että A ei ole kieltäytynyt ammatillisesta kuntoutuksesta eikä hän ole keskeyttänyt kuntoutustaan ilman pätevää syytä. Eläkelaitoksen ei näin ollen olisi tullut lakkauttaa A:n kuntoutuskorotusta 1.4.2021 lukien.

Lainkohdat

Työntekijän eläkelaki 32 §