Press "Enter" to skip to content

TELK/1489/2021: Oliko A kieltäytynyt ammatillisesta kuntoutuksesta ja oliko hän keskeyttänyt kuntoutuksensa ilman pätevää syytä? Oliko eläkelaitoksen tullut lakkauttaa A:n kuntoutuskorotus 1.4.2021 lukien?

A:lle oli myönnetty kuntoutuskorotus työkokeilun ajalle 18.1.2021-17.4.2021, mutta A:n työkokeilu oli päättynyt 1.3.2021, jolloin eläkelaitos oli lakkauttanut A:n kuntoutuskorotuksen 1.4.2021 lukien. A:n työnantajan mukaan A:n työkokeilu piti keskeyttää, koska työntekijät siirtyivät koronaviruspandemian takia etäötihin, eikä hänellä ollut resursseja A:n ohjaukseen etätöissä. Asiassa oli kysymys siitä, oliko eläkelaitos voinut lakkauttaa A:n kuntoutuskorotuksen ja oliko A kieltäytynyt ammatillisesta kuntoutuksestaan tai keskeyttänyt sen. TELK katsoi, että A ei ollut kieltäytynyt ammatillisesta kuntoutuksesta eikä hän ollut keskeyttänyt kuntoutustaan ilman pätevää syytä, joten TELKin mukaan eläkelaitoksen ei olisi tullut lakkauttaa A:n kuntoutuskorotusta 1.4.2021 alkaen.

TELK/1489/2021

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

TELK kumosi valituksenalaisen eläkelaitoksen päätöksen, jolla A:lle myönnetty kuntoutuskorotus on lakkautettu 1.4.2021 alkaen, koska A:n työkokeilu on päättynyt 1.3.2021.

 

Työntekijän eläkelain (TyEL) 30 §:n mukaan, jos työntekijä saa 35 §:n mukaista työkyvyttömyyseläkettä, hänellä ei ole oikeutta 28 §:n mukaiseen kuntoutusrahaan. Työkyvyttömyyseläkkeen saajalle maksetaan ammatillisen kuntoutuksen kestoajalta työkyvyttömyyseläkkeen lisäksi kuntoutuskorotus. Kuntoutuskorotus on 33 prosenttia työkyvyttömyyseläkkeen määrästä.

 

TyEL 32 §:n mukaan kuntoutusraha tai työkyvyttömyyseläkkeensaajalle maksettava kuntoutuskorotus voidaan lakkauttaa, jos sen saaja kieltäytyy ammatillisesta kuntoutuksesta tai keskeyttää tällaisen kuntoutuksen ilman pätevää syytä.

 

A:lle on myönnetty kuntoutuskorotus työkokeilun ajalle 18.1.2021- 17.4.2021. A:n työkokeilu on päättynyt 1.3.2021 ja tämän vuoksi eläkelaitos on valituksenalaisella päätöksellä lakkauttanut A:n kuntoutuskorotuksen 1.4.2021 lukien.

 

Asiassa esitetyn selvityksen mukaan A on ollut yhteydessä eläkelaitokseen 1.3.2021, jolloin hän on ilmoittanut työnantajan purkaneen työkokeilun 1.3.2021 koronavirukseen vedoten. 19.4.2021 päivätyn työvalmentajan loppulausunnon mukaan, työnantaja on ilmoittanut 25.2.2021, että on keskeyttämässä A:n työkokeilun. Työnantaja on perustellut työkokeilun keskeyttämistä heidän työntekijöidensä siirtymisellä täysin etätyöhön, johon A:lla ei ole ollut resursseja, koska hänen työnsä ohjaaminen on vaatinut vielä kuukauden työskentelyn jälkeen runsaasti ohjaamista.

 

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella TELK katsoi, että A ei ole kieltäytynyt ammatillisesta kuntoutuksesta eikä hän ole keskeyttänyt kuntoutustaan ilman pätevää syytä. Eläkelaitoksen ei näin ollen olisi tullut lakkauttaa A:n kuntoutuskorotusta 1.4.2021 lukien. 

 

TELK:n päätös on lainvoimainen.

Lainkohdat

Työntekijän eläkelaki 32 §