Press "Enter" to skip to content

TELK/1444/3000/2012: A:lla ei ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen, kun A:lla oli tuki- ja liikuntaelinoireita sekä masennusta

Asianumero: TELK/1444/3000/2012
Päätöksen antaja: TELK
Päätöksen antopäivä: 16.10.2012

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

TELK hylkäsi A:n valituksen, jossa hän vaati  työkyvyttömyyseläkkeen  myöntämistä.

A on 60-vuotias varastovastaava. Hän on käynyt kansakoulun, suorittanut koneteknikon ja kauppateknikon opinnot. Hän on aikaisemmin työskennellyt suunnittelijana, myyjänä ja projektipäällikkönä. A on huolehtinut päivittäisten lähetysten oikea-aikaisuudesta sekä logistiikasta eri varastojen välillä. A siirrettiin tekemään varastoinnin suunnittelua ja inventointia, joista jälkimmäiseen sisältyi myös fyysistä ponnistusta. Enimmäkseen työ on kuitenkin ollut ATK:lla tehtävää työtä. Hänet irtisanottiin työstään marraskuussa 2011.

 

A:lla on tuki- ja liikuntaelinoireita sekä masennusta. Selkä- ja kaularanka ovat jäykät; kädet jäävät eteenpäin taivutuksessa 50 cm lattiasta ja pää kääntyy sivusuuntiin 20 ja 30 astetta. Hänellä on vuonna 2009 tehdyn kuvantamistutkimuksen mukaan lannerangan kulumamuutoksia ja kaularangassa on juuriaukkoahtautumaa mutta ei hermopuristusta. Lannerangassa on 1996 tehdyn leikkauksen jälkitila. Olkapään kipukaarioireyhtymä on 90 asteessa. Hänellä on laaja-alaisia nivelkipuja, ja hänellä on ollut aikaisemmin niveltulehdus, mutta reumaa ei kuitenkaan ole todettu. Hänellä on masennusta, johon hänellä on tukikeskustelukäyntejä ja masennuslääkitys. Masennus ei kuvaudu erityisen vaikea-asteisena. A:lla ei ole akuuttia itsetuhoisuutta tai psykoottisuutta. Lisäksi hänellä on myös verenpainetauti, johon on lääkitys.

 

TELK arvio lääketieteellisten löydösten olevan siinä määrin vähäiset, että A:n työkyky ei ole heikentynyt sairauden, vian tai vamman vuoksi vähintään kahdella viidesosalla, vaikka painotettaisiin työkyvyttömyyden ammatillista luonnetta.

 

Vakuutusoikeus ei muuttanut TELK:n päätöstä.

Lainkohdat

Työntekijän eläkelaki 35 §