Press "Enter" to skip to content

TELK 1147/3000/2011: X:lla ei ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen, kun X:lla oli nivelrikkoa, polvissa kulumaa, kaularangassa kulumamuutoksia ja selässä rappeumaa

X:llä (60-vuotias, siivooja) ei ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen. X:llä oli lonkkien nivelrikkoa ja polvissa alkavaa kulumaa, mutta merkittäviä toimintarajoitteitteita ei havaittu. Lisäksi X:n kaurarangassa todettiin lieviä kulumamuutoksia ja selässä rappeumaa. X:llä oli myös atooppista ihottumaa.

 

TELK katsoi, ettei X:n työkyvyn voitu arvuoida heikentyneen työkyvyttömyyseläkkeeseen oikeuttavasti.

 

Vakuutusoikeus ei muuttanut TELKin päätöstä.

TELK 1147/3000/2011

Asianumero: TELK 1147/3000/2011
Päätöksen antaja: TELK
Päätöksen antopäivä: 22.8.2011

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X on 60-vuotias siivooja, jonka viimeisin työsuhde on päättynyt vuonna 2008. X:llä on lievää lonkkien nivelrikkoa ja polvissa alkavaa kulumaa. Myös kaularangassa on todettu lieviä kulumamuutoksia ja selässä rappeumaa. Tuki- ja liikuntaelinmuutoksista ei ole aiheutunut merkittäviä toimintarajoitteita. Lisäksi X:llä on voiteilla ja suojaimilla hoidettavaa atooppista ihottumaa. X:lla ei ole kuvattu hermostollisia puutosoireita raajatasolla. TELK katsoi, että huolimatta X:n 60 vuoden iästä ei X:n työkyvyn voida arvioida heikentyneen työkyvyttömyyseläkkeeseen oikeuttavasti. Vakuutusoikeus ei muuttanut TELK:n päätöstä.

Lainkohdat

Työntekijän eläkelain 35 §