Press "Enter" to skip to content

TELK/1091/3000/2012: A:lla ei ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen, kun A:lla oli toimintakykyä haittaavia laaja-alaisia kipuja, kulumaa polvissa sekä verenpainetauti

TELKin mukaan A:n toimintakykyä heikensi pääasiassa pehmytkudoskipuilu. Tämän aiheuttama haitta ei ollut kuitenkaan niin vaikea-asteinen, että A:n työkyvyn voitaisiin arvioida sairauden, vian tai vamman takia heikentyneen TELKin mukaan työkyvyttömyyseläkkeeseen  oikeuttavassa määrin. Vakuutusoikeus ei muuttanut TELKin päätöstä.

TELK/1091/3000/2012

Asianumero: TELK/1091/3000/2012
Päätöksen antaja: TELK
Päätöksen antopäivä: 29.10.2012

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

TELk hylkäsi A:n valituksen, jossa hän vaati  työkyvyttömyyseläkkeen  myöntämistä.

 

A on 59-vuotias ja hän on työskennellyt aamiais- ja kerroshoitajana, kouluavustajana, pysäköinninvalvojana ja ompelijana. Hänellä ei ole rekisteröityä työhistoriaa vuoden 2006 jälkeen. TELK totesi, että A:lla on ollut vuosien ajan toimintakykyä haittaavia laaja-alaisia kipuja. Kipujen syynä pidetään lähinnä fibromyalgiaa. Lisäksi hänellä on kulumaa oikeassa polvessa. Polvien liikkuvuus on kuitenkin ollut normaali ja polvet ovat vakaat. Polven hoitona on kipulääkitys ja lihasvoimaharjoitteet. A:lla on lääkitty verenpainetauti, joka ei ole aiheutunut elinmuutoksia.

 

TELK katsoi, että A:n toimintakykyä heikentää pääasiassa pehmytkudoskipuilu. Tämän aiheuttama haitta ei ole kuitenkaan niin vaikea-asteinen, että A:n työkyvyn voitaisiin arvioida sairauden, vian tai vamman takia heikentyneen  työkyvyttömyyseläkkeeseen  oikeuttavassa määrin.

 

Vakuutusoikeus ei muuttanut TELK:n päätöstä.

Lainkohdat

Työntekijän eläkelaki 35 §, kunnallinen eläkelaki 24 §, valtion eläkelaki 35 §