Press "Enter" to skip to content

TELK/1089/3000/2011: X:lla ei ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen, kun X:lla oli verenpainetauti, tuki- ja liikuntaelinkipuja, rintarangan jäykistymistä, lannerangan lievää kieroutta sekä lonkissa limapussiärsytystä

X:lla (56-vuotias, toimitilahuoltaja) ei ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen. A:lla oli tuki- ja liikuntaelinkipuja, rintarangan jäykistymistä ja lannerangan lievää kieroutta sekä lonkkien limapussiärsytystä.

Työntekijän eläkelain 35 §:n 2 momentin mukaan työkyvyn heikentymistä arvioitaessa otetaan huomioon työntekijän jäljellä oleva kyky hankkia itselleen ansiotuloja sellaisella saatavissa olevalla työllä, jota työntekijän voidaan kohtuudella edellyttää tekevän. Tällöin otetaan huomioon myös työntekijän koulutus, aikaisempi toiminta, ikä, asuinpaikka ja muut näihin rinnastettavat seikat. Jos työkyky vaihtelee, otetaan huomioon työntekijän vuotuinen ansio.

 

TELKin mukaan X:n työkyky riitti vähemmän selkää rasittavaan työskentelyyn, joten X:llä ei ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen.

 

Vakuutusoikeus ei muuttanut TELKin päätöstä.

TELK/1089/3000/2011

Asianumero: TELK/1089/3000/2011
Päätöksen antaja: TELK
Päätöksen antopäivä: 31.8.2011

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X on 56-vuotias toimitilahuoltaja, jolla ei ole ammatillista pohjakoulutusta. X:n viimeinen työsuhde on päättynyt vuonna 2011. X:lla on verenpainetauti perussairautena, johon on lääkitys. Lisäksi X:llä on esiintynyt tuki- ja liikuntaelinkipuja. X:lla on todettu rintarangassa jäykistymistä ja lannerangassa lievää kieroutta sekä lonkissa limapussiärsytystä. Tukirangassa ei ole kuitenkaan todettu ikään nähden poikkeavia muutoksia eikä varsinaista selkäsairautta ole todettu, minkä vuoksi TELK katsoi, että X:lla on työkykyä jäljellä vähemmän selkää rasittavaan työskentelyyn, eikä hänellä ole tämän vuoksi oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen. Vakuutusoikeus ei muuttanut TELK:n päätöstä.

Lainkohdat

Työntekijän eläkelaki 35 § 1 ja 2 momentti