Kategoriat
Eläketapahtuma Eläketapahtuman arviointi Kuntoutusrahan lakkauttaminen Kuntoutusrahan määräytyminen Kuntoutusrahan päättyminen TELK Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta Työkyvyttömyyseläkkeen alkamisajankohta Valtion eläkelain 67 §

TELK/858/3099/2015: Työkyvyttömyyseläkkeen määräytymispäivä

Asianumero: TELK/858/3099/2015Päätöksen antaja: TELKPäätöksen antopäivä: 8.6.2015 Tiivistelmä päätöksen sisällöstä TELK muutti eläkelaitoksen päätöstä todeten, että A  työkyvyttömyyseläke  on määrättävä eläketapahtuman 1.10.2012 perusteella.   A haki muutosta eläkelaitoksen antamaan pää­tök­seen, jolla hänelle myönnettiin  työkyvyttömyyseläke  4.11.2014 alkaneen työkyvyttömyyden perusteella 1.12.2014 alkaen. Eläke myönnettiin samojen perusteiden mukaan kuin aikaisempi eläke. Tulevan ajan ansio laskettiin vuosien 2006–2010 ansioista.   A vaati, että työkyvyttömyyden […]

 58 näyttökertaa